Militær «verneplikt» for menn mer enn oppveies av kvinnenes fødearbeid – en samfunnsoppgave som ingen kan kreve at menn gjør i likestillingens navn.

Fødearbeidet er mer enn å få og ha barn. Nesten alle kvinner ønsker å bli gravide, føde og amme, de fleste ønsker mer enn ett barn, og kroppen trenger tid for å restitueres. Uansett hvor mye foreldreansvar menn tar for omsorg, oppdragelse og forsørgelse kan de aldri dele selve fødearbei-det. Det er dessuten tungt arbeid, for noen med livet som innsats. Kvinner bruker tid til fødearbeid for sine 2 barn i en alder der jobb, lønn og pensjon etableres. Deltidsarbeid, lavere lønn og mindre pensjon er belønningen for dette.Nurse the baby

Når den rådende økonomiske ulikheten fører til at kvinner reduserer antall barn de bringer til verden, står vi overfor en nedgang i folketallet. I 2012 sank fødselsraten i Norge til 1,88 per kvinne mens det kreves minst 2,1 barn for at folketallet skal holdes på samme nivå. En nedgang i det norske folketallet vil ha dystre følger for alle aktiviteter i samfunnet.

Sikkerhetsrådets resolusjon 1325 forvrenges til å legitimere kvinnelig verneplikt. Resolusjonen tar sikte på å øke kvinners deltagelse og innflytelse i arbeidet med å forebygge og løse konflikter, å drive fredsbygging og ivareta kvinners menneskerettigheter under flukt, krig og konflikt.

Det står ikke at kvinner skal bli krigere. Gjennom vårt medlemskap i NATO har Forsvaret blitt et angrepsinstrument mot folk og miljø i fremmede land. Etter at norske bombefly medvirket til å ødelegge vannforsyningen i ørkenlandet Libya, må drikkevannet nå daglig fraktes med tankbiler fra nabolandet Tunis.

Tvungen militær verneplikt for kvinner bidrar i praksis til å legitimere en militarisert verden i et omfang vi aldri tidligere har sett.

 

Edel Havin Beukes

Hentet fra artikkel i Soldatnytt nr. 5 2013

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *