Norges Fredsråd sin podkast Bomberommet presenterer:
 
Digitalt foredrag med Robert Mood, 15. April fra 12.00-13.00.
 
Det har vært store endringer i det internasjonale sikkerhetspolitiske bildet de siste årene. Verden ser annerledes ut nå enn den gjorde for ett år siden. Verden nå er heller ikke den samme som på 80 og 90-tallet da vi så atommaktene ruste ned fra 70 000 atomstridshoder på det meste, til i underkant av 14 000 i dag.
I mange tiår har verden hatt et internasjonalt rammeverk som har forpliktet atomvåpenmakter og deres allierte til å aktivt jobbe for ikke-spredning og nedrusting av atomvåpen, og på sikt – en verden fri for atomvåpen.
Siste nytt i en rekke dårlige nyheter for det som er kjent som det internasjonale nedrustningsregime er nyheten fra Storbritannia, som nå planlegger å øke sitt eget atomvåpenarsenal med over 40 %. Dette vil være et klart brudd på Ikkespredningsavtalen (NPT), som regnes som den viktigste av de gjeldende nedrustningsavtalene.
Samtidig fikk verden 22. Januar 2021 et forbud mot atomvåpen, forankret i FN. Gjennom den Internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) sikret et sterkt og samlet internasjonalt sivilsamfunn et nytt verktøy i kampen mot atomvåpen – uavhengig av atommaktene og deres allierte.
Vi har invitert tidligere General i Forsvaret og tidligere president i Røde Kors, Robert Mood, til å trekke fra egne erfaringer og sin høye kompetanse på verdibasert ledelse i endringsprosesser. Særlig skal vi se nærmere på mulighetsrommet til å tenke nytt innenfor et av de mest sentrale utfordringene verden står overfor i dag, og hvilken rolle grasrota kan og bør ha i dette arbeidet.
Robert Mood har de siste årene blitt en sentral aktør i den norske samfunnsdebatten. Mood har en mannsalder bak seg i Forsvaret, har ledet både NATO- og FN-oppdrag og har tjenestegjort i konfliktområder over hele verden. Boken hans “Kunsten å stå opp om morgenen – 10 råd for livet” er ute nå.
Praktisk info:
– Registrer dere her: https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_2FBSJ6eIShGBKRNf7aBtiQ
– Spørsmål: Det vil være mulig å spørre Robert om spørsmål under foredraget, og dere kan sende spørsmål i forkant til post@norgesfredsrad.no med “Spørsmål til Robert Mood” i emnefeltet
– Bomberommet finner dere her: https://www.norgesfredsrad.no/podkast/
Velkommen til foredrag!
Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *