Kortet er laget av Susanne Urban, til fri benyttelse. Den lille reve-figuren er heklet av syriske flyktningekvinner i Libanon – til inntekt for barnas skolegang.

Donér/ se mer på skole  Overfør penger til Bankontonummer: 34801183710  Eller VIPS (send penger): tlf 41617343 https://www.facebook.com/CrochetCommunityCollective/

v/ Berit Åsen og Susanne Urban

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet ber norske myndigheter om å 

  • igangsette et relokaliseringsprogram av flyktninger fra Hellas, 
  • bidra i den europeiske dugnaden om å hente ut enslige mindreårige, og 
  • evakuere barnefamilier fra Hellas. 

Begrunnelse

Forholdene i flyktningleirene i Hellas er uholdbare. Situasjonen har ytterligere tilspisset seg ved at det nå er åpnet for en flyktningstrøm fra Tyrkia til Hellas. Når korona-epidemien nå slår til er det viktig å ha en felles europeisk innsats for å fordele flyktningene i Hellas på de europeiske landene. I en tid med rekordlave ankomsttall av asylsøkere og lave bosettingstall har Norge god kapasitet til å ta imot flere. Storbyene i Norge har ytret ønske om at Norge tar imot flyktninger fra Hellas, og viser til at de har kapasitet il å bosette disse. Sju EU-land har forpliktet seg på å hente ut 1600 mindreårige flyktninger fra Hellas Norge har avslått å være med på dette. Samtidig har Europaparlamentets innenrikskomite (European parliament’s civil liberties, justice and home affairs committee) gått ut med en oppfordring om å hente ut 42 000 flyktninger fra leirene i Hellas, også med tanke på faren for flyktningene ved en rask smittespredning av koronaviruset i leirene. I Norge har det vært opprop fra fagpersoner og underskriftkampanjer for å få evakuert ut barnefamilier fra Hellas. 

 

Mer informasjon: 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/24/eu-urged-to-evacuate-asylum-seekers-from-cramped-greek-island-camps-coronavirus  – The European parliament’s civil liberties, justice and home affairs committee has called for the evacuation of 42,000 people on the Greek islands as “an urgent preventive” measure to avoid “many deaths” from coronavirus.

7 land, Finnland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Portugal, Kroatia, Island, har sagt seg villige til å ta imot tilsammen 1600 enslige mindrerårige flyktninger fra Hellas. https://www.infomigrants.net/en/post/23468/who-will-be-on-the-list-of-1-600-refugees-relocated-from-greece

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *