Atomubåter til Haakonsvern

Mens anløp av atomubåter til Tromsø har vært en stor politisk sak i nord, er anløp av atomubåter til Haakonsvern nærmest en ikke-sak. Og slik kan det ikke være!  De samme argumentene som er fremført mot allierte atomubåter bruk av havn nært Tromsø sentrum kan overføres til Bergen.

Antikrigs-Initiativet arbeider med spørsmål knyttet til atomubåter til Haakonsvern. Etter vår oppfatning representerer disse en trussel mot Bergens befolkning og vi mener at det bør være krav om at slike reaktordrevne fartøy ikke slippes inn i tett befolkede områder. Ulykker skjer, det er nok å vise til havariet av fregatten «Helge Ingstad». Statens strålevern sier i en rapport at det er økt risiko for ulykker forbundet til den økte trafikken av atomubåter langs norskekysten: «Økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter.»

I januar lanserte vi et opprop som organisasjoner og enkeltpersoner kan signere. Der tar vi opp tre hovedgrunner for å stenge Haakonsvern for anløp av atomubåter:

https://www.opprop.net/vi_krever_at_haakonsvern_stenges_for_anlop_av_atomubater

Les hele pressemeldingen her

Presseskriv_Atomubåter til Haakonsvern

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *