Debattinnlegg i Hamar Arbeiderblad 28.april

av Kari Nes og Inger Karin Røe Ødegård,  Hamar Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, avdeling Innlandet

 

I år er det 75 år siden de første atombombene falt over Hiroshima og Nagasaki. Det er på tide å bli kvitt disse våpnene!

Vil Hamar bli den første kommunen i Innlandet som slutter seg til byoppropet om atomvåpenforbud? Hamar kommunestyre har dette spørsmålet på dagsorden i sitt møte 29. april. 

Byen er allerede representert i det verdensomspennende nettverket av Ordførere for fred. Nå er muligheten der til å ta fredsengasjementet et steg lenger.

Atomvåpens katastrofale konsekvenser er vel kjent. De tidligere stats- eller utenriksministerne Odvar Nordli, Gro Harlem Brundtland, Kåre Willoch, Thorvald Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik sa at «Egentlig har vi ikke noe valg. Den beste – og kanskje den eneste – måten å hindre at atomvåpen blir brukt, er å fjerne dem.»  (Aftenposten 4.6.2009)

Tidligere generalløytnant i Hæren, nå president i Norge Røde Kors, Robert Mood, sa på et møte på Hamar i 2019: «Det er vanskelig å forestille seg hvilken militærstrategisk verdi det vil ha å utslette sivilisasjonen. Med andre ord er det ikke mulig å bruke atomvåpen hverken lovlig eller på noen måte som gir mening. Atomvåpen har ingen militærstrategisk verdi, de er ubrukelige.»

I FN i 2017 vedtok 122 land et forbud mot atomvåpen. Et flertall av verdens stater anser det som utdatert, uakseptabelt og illegitimt å true med massemord av sivile. Men vedtaket i FN må ratifiseres av 50 stater, og Norge har så langt valgt å gå imot FN-flertallet og stå utenfor den viktige, globale avtalen som forbyr atomvåpen.

ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) er den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen. ICAN mottok Nobels Fredspris i 2017.  ICAN Cities Appeal er en global appell om å støtte FN-traktaten som forbyr atomvåpen. Gjennom ICAN Cities Appeal kan norske byer/kommuner bidra til å øke presset på nasjonale myndigheter til å bli del av forbudstraktaten. Ved å diskutere atomvåpen lokalt, tar en tak i spørsmålet der konsekvensene av bruk faktisk oppleves, i lokalsamfunn verden over.

I Innlandet er 13 ordførere med i Ordførere for fred, og Hamars ordfører er altså en av dem. Da mener vi at veien ikke er lang for byen til å støtte ICAN Cities Appeal. Foruten Washington DC, Berlin m.fl., er Oslo, Bergen, Trondheim, Voss og Bamble blant de norske kommunene som har gjort vedtak i kommunestyret om å støtte appellen. Men så langt ingen i Innlandet. Blir Hamar den første?

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *