Intervju med Norges fredsminister S.Urban, august ’22

https://www.reachingcriticalwill.org/ Gender and disarmament Innleder Rae Acheson Bombs are for Bullies/ Bomber er for bøller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Mens verden kjemper for å komme seg etter en opprivende pandemi, tilsidesetter Russland grunnleggende prinsipper i FN-pakten ved å gå til krig i Ukraina, og alle atomvåpenstater øker utgiftene til stadig større arsenaler. Parallelt i Wien, i juni ’22 foregikk det første FN-møte mellom statene som har ratifisert FNs atomvåpenforbud TPNW. Hva er meningen?

Det er nettopp i denne farlige situasjonen at den første globale traktaten som forbyr atomvåpen er avgjørende for å styrke internasjonal fred og sikkerhet. TPNW tilbyr et alternativt spor, et forum for diplomati, for å kjøle ned økende geopolitiske spenninger. Den gir mandat til nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre ytterligere utplassering av atomvåpen i alle land som har sluttet seg til den.

  • Men de 9 atomstatene med et tredvetalls Nato-land under USA/ Frankrike og Storbritannias atomparaply tviholder på sitt masseødeleggelsesmonopol gjennom ikkespredningsavtalen?

Atomvåpenforbudet samler allerede nå en tredjedel av verdens rundt 190 stater på en alternativ vei til den som er valgt av atomvåpen stater. Å ratifisere atomvåpenforbudet betyr å forplikte seg til å ikke utvikle, teste, produsere, eie eller lagre kjernevåpen. I møte med globale utfordringer betyr det å prioritere kollektiv sikkerhet i stedet for ensidig nasjonal militarisme. Hver stat som velger FN-veien og slutter seg til traktaten styrker stabilitet og forutsigbarhet i regionen ved å ta atomvåpen fra bordet og bidrar slik til å redusere globale spenninger.

  • Kan disse landene i sør, som ikke regnes som «viktige» av de rike atomvåpenstatene vinne fram?

Antarktis, Latin Amerika og Karibia, New Zealand, deler av Sentral Asia, samt Sør-Vest-Pasifik er atomvåpenfrie soner. Mange afrikanske land har signert og ratifisert TPNW atomvåpenforbudet.

‘Håp er en disiplin – ikke et abstrakt konsept for naive mennesker. Håp er hardt arbeid! Vi vet at det alltid vil komme endringer. Og de skjer plutselig’ – proklamerte Ray Acheson under NuclearBan-week.

La oss få Norge med på den rette siden av historien.

 

Her kan du laste ned innlegget som pdf: Håp er en disiplin_2208_SU

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *