FRED MED FREDELIGE MIDLER.

På kommisjonens nettsted forsvarskommisjonen.no er det mulig å komme med innspill til kommisjonen. Siste mulighet for å levere innspill til forsvarskommisjonen er 16. desember 2022

Forsvarskommisjonen på 17 medlemmer, som ble oppnevnt av regjeringa etter et enstemmig stortingsvedtak i 2021, skal innen 23.mai 2023 avlevere utredninga «Evne til forsvar – vilje til beredskap».

IKFF – Norge oppfordrer lokallag og medlemmer til å sende inn innspill til kommisjonen, ikke minst for å få fram betydningen av å begrense krigshandlinger ved å styrke diplomati og sivil motstand i en eventuell konfliktsituasjon. 

Her kan du se innspillene som er sendt inn: 

Se innspill

Forsvarskommisjonen inviterer til dialogmøte

Tirsdag 6. desember åpner forsvarskommisjonen dørene og inviterer til dialogmøte på Akershus festning. Dette er siste mulighet for offentligheten til å komme med innspill til kommisjonens arbeid.

Forsvarskommisjonen startet i januar 2022 sitt arbeid med å vurdere hvilke sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å ivareta norsk sikkerhet. Kommisjonen skal levere sin rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren 3. mai 2023.

– Dette dialogmøtet er viktig for oss og er vår måte å tilby alle som ønsker å bidra til arbeidet vårt, en siste mulighet til å møte oss og fortelle hva de er opptatt av. Vi har møtt utrolig mange, men tiden er knapp og vi har ikke mulighet til å møte alle en til en, derfor gjør vi et på denne måten, sier kommisjonen leder, Knut Storberget.

Forsvarskommisjonen har som del av mandatet i oppdrag å
bidra til en åpen og bred offentlig debatt blant annet ved å bringe nye idéer på banen og diskutere disse i offentligheten.

– Vi har en fin tradisjon i landet vårt hvor landets befolkning gis anledning til å bidra inn i for eksempel utformingen av lover og regler, viktige utredninger eller kommisjoner. Vi ser frem til å møte mange folk denne dagen og høre deres tanker og ideer, sier Storberget.

Vil også høre fra unge

Helt siden kommisjonen startet sitt arbeid har den vært opptatt av å høre fra et så bredt utvalg som mulig.

– Vi gikk tidlig ut og utfordret barn og unge. Vi har fått flere innspill og møtt mange dyktige unge mennesker som er opptatt av forsvars- og sikkerhetsspørsmål.

– Jeg vil oppfordre de unge til å benytte denne anledningen til å bidra, sier Storberget.

Jeg oppfordrer de unge til å studere mandatet vårt og bidra med tanker og ideer. Kanskje er det noe vi selv ikke kommet på eller en helt ny ide om hvordan noe kan løses som dukker opp, avslutter Storberget.

Møtet holdes tirsdag 6. desember kl. 10.00-15.00 i Fanehallen på Akershus festning.

Det legges opp til følgende program:

  • Kort presentasjon av kommisjonens mandat og status i arbeidet.
  • Innledning av kommisjonsleder
  • Innlegg (inntil 5 minutter pr. presentasjon).
  • Lunsj med mulighet for å snakke med kommisjonens medlemmer

I forkant av dialogmøtet oppfordres deltakere til å bidra med sine skriftlige innspill på www.forsvarskommisjonen.no. Siste mulighet for å levere innspill til forsvarskommisjonen er 16. desember 2022 slik at kommisjonen får tilstrekkelig tid til å behandle disse som ledd i kunnskapsgrunnlaget for utredningen.

Påmelding sendes på epost til stabssersjant Fredrik Tandberg (Fredrik.Tandberg@Forsvarskommisjonen.no) innen 30. november. De som ønsker å holde et innlegg på inntil 5 minutter må melde fra om dette ved påmelding. Det er mulig med deltagelse fra maks 2 personer fra hver organisasjon.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *