Utenriksminister Ine Søreide Eriksen

FN ambassadør Mona Juhl

Hasteopprettelse av en  fredsbevarende FN styrke i Afghanistan  

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet er svært fornøyd med at Norge sammen med resten av NATO trekker seg ut av Afghanistan. De mange milliardene som er brukt på såkalt militære operasjoner, burde heller vært brukt til å fremme en politisk prosess for å se på de underliggende samfunnsproblemene i landet og møte folks behov for mat, arbeid, utdanning, helse, fred og rettferdighet.

Situasjonen i Afghanistan er svært sårbar på mange nivå og områder, og som en kvinne- og fredsorganisasjon er vi spesielt opptatt av kvinnenes situasjon, og mener at Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 vil kunne være til nytte i en vanskelig overgangsprosess i Afghanistan. Det diskuteres mange scenarioer for hva som vil skje fremover, de aller fleste er patriarkalske og militaristiske og neppe bærekraftige.

Siden Norge er medlem av Sikkerhetsrådet appellerer vi til deg som vår utenriksminister om å fremme forslag i Sikkerhetsrådet om umiddelbart å etablere en FN fredsbevarende styrke i Afghanistan for å beskytte sivilbefolkningen og bidra til å sikre et positiv resultat av de pågående, men ustabile fredsforhandlingene.

Styrkene bør ha en sterk sivil komponent med kvinnelige og mannlige eksperter på ikke-voldelig konfliktløsning, dialog og menneskerettigheter.

Norge, som de øvrige landene som har kriget i Afghanistan, har et spesielt ansvar for utviklingen i Afghanistan. Kanskje vil Norge foreslå i Sikkerhetsrådet at tilsvarende økonomiske ressurser som har vært brukt til militære operasjoner i Afghanistan nå blir brukt til å bidra til å ”build back better”?

IKFF bidrar gjerne med mer konkrete forslag både til sammensetning av en FN fredsbevarende styrke og til hvordan et hjelpeprogram best kan nå ut til de mest sårbare gruppene. Både norske og internasjonale fredsorganisasjoner har ekspertise som kan være til nytte.

Vi håper vårt innspill blir vel mottatt og ser frem til en positiv dialog.

Vennlig hilsen

Britt Schumann,  leder IKFF/WILPF Norge

Ingeborg Breines,  tidl UNESCO direktør/Medlem IKFF/WILPFNorge

Brevet kan lastes ned som pdf. fil her: 

Brev om Afghanistan fra IKFF

VI OPPFORDRER ALLE TIL Å STØTTE HENVENDELSEN TIL UD VED Å SENDE MAIL ELLER BREV TIL UTENRIKSMINISTEREN med kopi til FN ambassadør Mona Juhl.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide
 
Ambassadør Mona Juul

 

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *