KALD RESPONS: 45.000 soldater kommer til Norge for å avholde militærøvelsen «Cold Response». Her ser vi oppstilling under øvelsen med samme navn i 2009. FOTO: SOLDATNYTT

Marianne Sælen, styremedlem i IKFF skriver i et innlegg i Klassekampen 16. februar:

Russlands militærøvelser på grensen til Ukraina og konflikten mellom de to landene er førstesidestoff i alle mediene. Utplasseringen av over 100.000 russiske soldater og militære installasjoner fordømmes av USA og Nato. USA og andre vestlige land sender våpen og krigsmateriell til Ukraina, noe som bidrar til å eskalere konflikten. Også Nato-medlemmet Norge fordømmer Russlands opprustning, og sender denne uka soldater til Litauen som et nytt Nato-bidrag.

Hva med å feie for egen dør? I fredelige Norge er forberedelsene til krigsøvelsen Cold Response i gang. Den vil utfolde seg omtrent 600 kilometer fra Kolahalvøya der Russlands ubåtbase ligger. Rundt 45.000 soldater skal delta i Ofoten og Indre Troms. Evenes flyplass ligger i Ofoten, og her er fra før P-8A Poseidon maritime overvåkingsfly og F-35 kampfly stasjonert. Militære installasjoner i luftrommet, til sjøs og på land vil være sterkt til stede. Det vil være pågående flystøy og store militære klimaavtrykk i sårbare naturområder. Motstand mot denne øvelsen glimrer med sitt fravær i nyhetsbildet.

Til fredsnasjonen Norge, som verken er på randen av krig eller i konflikt med et naboland, kommer det opp til 45.000 soldater fra Nato-land for å øve på krig.

«Mantraet om at vi må forberede oss på krig for å oppnå fred er dessverre enerådende.»

Man kan spørre seg hvorfor Norge – som i mange internasjonale fora snakker varmt om viktigheten av forhandlinger og diplomati, og som er imot militære løsninger på konflikter ute i verden, som nå i Ukraina – ruster opp og går i gang med en av de største militærøvelser (les: krigsøvelser) i Norge i fredstid? Mantraet om at vi må forberede oss på krig for å oppnå fred er dessverre enerådende.

Opprustning og forberedelse til krig bør være et utdatert alternativ i en verden der atomvåpentrusselen øker og våpenkappløpet eskalerer.

Midlene som brukes til militarisme og opprustning bør omfordeles og brukes til å løse den største trusselen for menneskeheten: miljøkrisa. Nedrustning, diplomati og fredelig samarbeid mellom stater er den eneste farbare veien.

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *