40 medlemmer fra hele landet var samlet til Landsmøte på hotell Sverre i Sandnes fra fredag til søndag 12.-14 april.

Sandnes og Stavanger avd. av Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet hadde ansvar for arrangementet. IKFF/WILFF ( Womens International League for Peace and Freedom) er verdens eldste kvinneorganisasjonen for fred og frihet og er 109 år gammel. Den har seksjoner i alle verdensdeler og har rådgivende staus i FN.

I tillegg til vanlige landsmøtesaker, ble det presentert et rekrutteringsprosjekt IKFF har hatt siden 2021, for å stimulere til fredsarbeid over hele landet. Det har gitt fredsallianser i Tromsø og Bodø, og ny avdeling i Trondheim i 2023. IKFF har fått 125 nye medlemmer på 3 år! Etter noen år med nedgang, er vi nå 438 medlemmer. Prosjektet skal fortsette, og vi vil gjerne ha med flere her lokalt også!

Lørdag kl 14 inviterte vi til åpent møte på Sandnes bibliotek. Temaet var norsk forsvarspolitikk.  Det var godt oppmøte, og de to innlederne, Ingrid Fiskaa, stortingspresident for Sv, Rogaland, og Kommandør Bjørn Krohn ved Håkonsvern, høstet honør for sine klare standpunkter. De var slett ikke så ulike når det gjaldt syn på opprustning, amerikanske baser i Norge og Natoledede kriger ute i verden! Krohn mente ingen vestlige politikere våget å tenke nytt ang. konfliktløsing da Russland gikk inn i Ukraina, men gjorde sitt til å øke fiendebildet.  

Fiskaa mente sikkerhetspolitikken vår måtte bygge på folkeretten, motvirke årsakene til krig, som store forskjeller og mangel på tillit, og reagere på krisene når de oppstår! Forsvarspolitikken må bygge på kontroll med eget land og suverenitet til å hevde den. Det er viktigere hva en bruker pengene til(Folk og forvarsviljen) enn mengden penger! Kommentar til temaet i møtet fra Susanne Urban fra Bergen: «Norges forsvarspolitikk gjør meg redd! Ingenting av en enorm opprustning kommer til å forsvare oss mot klimaendring, tap i miljø- og artsmangfold! Fred er klimatiltak!»

Slampoeten Ingvild Austgulen fra gruppa «Fredsdepartement» i Tromsø, underholdt med treffende tekster om fredsinnsats! Hun var et av de yngre medlemmene i IKFF.

Søndag vedtok Landsmøtet 4 uttalelser som blir sendt til Statsministeren, andre ministre og stortingsrepresentanter;

«Varig våpenhvile i Gaza» «Fred er klimatiltak nr. 1»!, «Amnesti for lengeværende flyktninger og « Norge må sluta seg til FN-traktaten som forbyr atomvåpen».

Alle ble enstemmig vedtatt!

Landsmøtet har fått følgende oppsummering: « Inspirerende, velorganisert og lærerikt»!

 

For Sandnes avd.

v/ Gro Eriksen

 

På oppfordring deler vi Ann Hocking sin oppskrift på velsmakende vegetarsuppe som ble servert til lunsj på landsmøtet:

Suppegjøkens fredssuppe

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *