– fra talen i FNs generalforsamling 19.09.23 ved verdens sanne fredsminister, Columbias president Gustavo Petro Urrega. 

Månedens fredsminister april 24 

• Med utgangspunkt i ‘Krigen mot narkotika’ viser du til et enda mer ødeleggende avhengighesforholdt: avhengigheten av irrasjonell makt, profitt og penger? 

Ja – tenk selv: Hva er mer giftig for menneskeheten, kokain eller kull og olje? Makta mener at kokain er en gift som må utryddes. Men det forårsaker bare minimale overdose-dødsfall sammenlignet med kull og olje, selv om bruk av fossile energikilder kan utslette hele menneskeheten. Men dere verner om kull og olje. Klimakatastrofen som vil drepe hundrevis av millioner mennesker forårsakes av kapitalen; Av logikken med å konsumere mer og mer, produsere mer og mer, og for noen: tjene mer og mer.

• Du ba generalforsamling om to fredstoppmøter for å løse konfliktene i Ukraina, og mellom Israel og palestinerne? 

– Ja, det trengs, slik at det internasjonale samfunnet skal kunne fokusere på å ta tak i klimaendringene, som er «alle krisers mor». Ikke fordi det ikke er andre kriger i verden, men fordi det vil vise hvordan man kan skape fred i alle regioner på denne kloden. Å ta fatt i begge parallelt, vil sette en stopper for hykleri som politisk praksis.

• Du mener det er tid for fred? 

JA! Det er Tiden-for-FRED. La verdens folk snakke sammen. Men det blir ingen sann fred uten sosial, økonomisk og miljømessig rettferdighet. 

• Vi trenger fred på jorden og fred med jorden? 

Ja, nå er det selve livet som er i krise. Uten fred med jorda ingen fred mellom nasjonene. For å møte klimakrisen må vi dekarbonisere økonomien og finansiere FNs bærekrafts-målene. Vi bruker krigen som unnskyldning for å la være å gå til klimahandling. 

• Du oppfordrer den rike verden til å redde Amazonas regnskogen i sin helhet, med sine ressurser som kan brukes over hele verden livet ut? 

Ja. Dersom det er viktigere for dere å bevilge pengene til våpen enn til liv, så reduser utenlandsgjelden vår, slik at vi kan utføre oppgaven med å redde menneskeheten og livet på kloden. Dere trenger bare omdanne vår gjeld til fordel for livet og naturen. 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *