Erfaringene fra koronakrisen øker behovet for ny forsvars- og sikkerhetspolitikk

Militærvesenet hjelper ikke mot koronavirus, klima- og miljøkrise, atomtrussel eller andre farer som truer i en globalisert verden

Koronakrisen viser at tradisjonelt militært forsvar er utilstrekkelig:

  • Militært forsvar og våpen beskytter oss ikke mot pandemier 
  • Militært forsvar er ekstremt dyrt – koronakrisen gjør det nødvendig å omdisponere offentlige budsjetter 
  • Koronakrisen er en global krise der alle land må stå sammen, vi er ikke tjent med å opprettholde et fiendebilde av Russland  

Norge trenger en ny sikkerhetspolitikk – og et fredsdepartement som kan samordne innsatsen for fred – i kriser der militært forsvar ikke er relevant. 

ALLE DE POLITISKE PARTIENE ER NÅ IGANG MED Å UTARBEIDE PARTIPROGRAMMET TIL STORTINGSVALGET 2021. IKFF HAR SENDT INN FORSLAG OM FREDSDEPARTEMENT. TA KONTAKT MED DINE LOKALE POLITIKERE OM SAKEN.  Les mer her: Fredsdepartement IKFF

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *