Fredsminister G.V. Myklebust, april ’23

Vi som har kjent på tryggheten og freden må kjempe for at generasjonene etter oss i hele verden kan få oppleve det samme. Intervju med Norges fredsminister april 23.

 

Hvilke viktigste utfordringer tenker du at vi står ovenfor i dag?

Kriger, konflikter, fattigdom, natur- og artsutryddelser og en klimakrise som gjør at vi sammen må trekke i nødbremsen nå! En global krise må håndteres sammen. Vi må gjøre store endringer i verden for å kunne lykkes.

Du tenker at vi alle er i samme båt?

Ja, derfor må vi omfordele godene og sørge for at alle men-nesker har samme livsvilkår. Først da kan fred og trygghet igjen bli mulig. Ingen vil leve i konflikt, men alle vil kunne fø sine barn og ha en grunnleggende trygghet.

Du var heldig som vokste opp her i Norge, i en liten fredelig lomme i verdenshistorien…

Ja, min mormor Diddi var fange i Ravensbrück under andre verdenskrig og har en annen livsopplevelse enn meg og de fleste av mine medmennesker i dag.

Du pleier vennskap med mennesker i mange ulike land?

Jeg har venner i Estland som frivillig går på militærtreninger. Bare sitte å vente på en mulig invasjon fra Russland er for angstfylt. Handling er bedre enn stillstand.

Du har også Ukrainske venner?

Venner i filmbransjen der har lagt ned kamera og tatt opp våpen, andre kjemper i eksil om å fri Ukraina. Jeg har også russiske venner som har måttet rømme hjemlandet på grunn av sine meninger. De lever nå på nåde hos venner rundt om i Europa.

Du har venninner som kjemper i Iran, andre i Palestina, og i Sri Lanka, der de fleste nå lever på kun et måltid om dagen…

 Noen har jobbet frivillig i flyktningleir med ‘statsløse’, som nå er fastlåste ved Europas yttergrenser med livet på vent. Vold avler vold.  Den første oppgaven til Fredsdepartementet må derfor være å forstå at vi er alle søstre på denne jord, at krig og konflikter har en voldsom dominoeffekt som påvirker alle, langt fra hendelsenes opphav. Norge må ta sitt ansvar for få verden på rett kjøl igjen.

Så vi må snakke om det, vi må utvikle empati, vi må handle, og vi må stå sammen i solidaritet. Nå!

 

 

 

 

 

 

 

Utskriftsvennlig versjon 

Fredsministerens hjørne_GV.Myklebust

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *