Kan et samstemt Norden i Nato bli enige om å skrive under på FNs forbudstraktat mot atomvåpen, som Sverige allerede støttet i 2017?

Intervju med fredsminister Harbitz, nov. ‘22 

  • Hva er Natos førstebruksdoktrine?

Ordet førstebruk betyr bruk av atom-våpen før noen andre, og Natos første-
bruksdoktrine innebærer at en motstander ikke skal vite om Nato vil svare med atomvåpen på et konvensjonelt angrep. Bakgrunnen var forestillingen om at Russlands konvensjonelle styrker var overlegne, slik at førstebruksdoktrinen var ment å være en ren avskrekkingsregel for å forhindre krig. Denne begrunnelsen er vel mildt sagt lite troverdig i dag slik vi ser Russland fremstår militært i Ukraina mot tapper ukrainsk motstand godt hjulpet av Nato våpen.

  • Hvorfor er et Nato-nei til førstebruk viktig?

Hvis ikke atomvåpenkappløpet opphører er det bare et tidsspørsmål før verden kan gå under i et ragnarok fordi partene er så redde for hverandre at atomknappen går av ved en feil. Det er derfor avgjørende viktig at enhver lille mulighet til avspenning utnyttes. Risikoen er minimal for Nato ved å forandre sin førstebruksdoktrine til et nei til førstebruk doktrine, og det vil være vanskelig å ikke oppfatte dette som et ensidig avspenningstiltak som kan bidra til oppmykning av et spent forhold mellom Russland og USA/Nato.

  • Hvordan kan skandinaviske land påvirke USA og Nato til et nei til førstebruk? 

Dersom Sverige og Finland blir medlem av Nato vil et viktig skritt være om et samstemt Norden i Nato ble enige om å skrive under på FNs forbudstraktat mot atomvåpen, som Sverige allerede støttet i 2017. Her er det flere gode argumenter for at dette ikke er i strid med et NATO-medlemskap, som beskrevet i en glimrende rapport av Cecilie Hellestveit og Kjølv Egeland («Nato, Norge og Kjernevåpen», november 2020). Et samstemt Norden i Nato som støtter forbudstraktaten vil kunne bidra til et betydelig press på Nato for en ny nei-til-førstebruk doktrine.

https://klassekampen.no/utgave/2020-11-19/peker-pa-norges-usa-frykt

http://intlaw.no/publikasjoner/rapporter/ny-rapport-nato-norge-og-kjernevapen/

Kan lastes ned som pdf her: Fredsmin_Alf Harbitz_nov’22

 

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *