26. september er FN’s internasjonale dag for total avskaffing av atomvåpen.  Dette markeres i Tromsø 22.-25. september. 

 
Det oppdaterte programmet kan leses på Nei Til atomvåpen sin hjemmeside her: 
 
 

Bli med å markere motstand mot atomvåpen i Tromsø!

26.september er FNs internasjonale dag for total avskaffing av atomvåpen. Dette markers i Tromsø gjennom arrangementer 22.- 25. september. Det blir debattmøter, stand, workshop, kulturinnslag og filmvisning.

Gjennom arrangementene I Tromsø ønsker vi å:
-Styrke fredsarbeid
-Øke presset på regjeringen for å få Norge til å signere FNs atomvåpenforbud

Atomvåpen medfører katastrofale humanitære konsekvenser, forårsaker alvorlig miljøskade og undergraver nasjonal og global sikkerhet.

Tromsø er en av de norske byene og kommunene som er med i ICAN Cities Appeal og har tatt et tydelig standpunkt; atomvåpen bør være forbudt og Norge bør slutte seg til FNs atomvåpenforbud. 69 kommuner er blitt en del av appellen som oppfordrer regjeringen til å slutte seg til FNs atomvåpenforbud.

22. januar 2021 trådte FNs atomvåpenforbud i kraft som internasjonal lov. Norge har ikke signert traktaten.


Arrangører:

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Nei til Atomvåpen

ICAN Norge

Peacepainting

Norden, Nato og nedrustning

Torsdag 22.september 19.00-21.00 på Tromsø bibliotek

Sverige og Finland er på vei inn i Nato og med det endres sikkerhetsbildet i Norden.

Hva betyr svensk og finsk Nato-medlemskap for nordisk sikkerhetspolitikk? Hvordan kan Norge og de andre nordiske landene sikre lavspenning og arbeide for nedrustning, midt mellom verdens to største atomvåpenstater? Er det på tide å plukke opp igjen ideen om Norden som atomvåpenfri sone? Kan de nordiske landene sette nedrustning på agendaen i Nato, ved å slutte seg til FNs atomvåpenforbud?

Vi har fått med oss dyktige eksperter til å svare på nettopp disse spørsmålene. I panelet sitter:


Rasmus Gjedsøe Bertelsen

Bertelsen er professor i Nordiske studier på Universitetet i Tromsø og forsker blant annet på sikkerhetspolitikk i Nordområdene og Arktis.

Lassi Heininen

Heininen er professor i Arktisk politikk ved Universitetet i Lapland. Han forsker blant annet på internasjonalt samarbeid i Norden og Arktisk samt atomvåpenrisiko.

Atomvåpen og sikkerhet i nord

Lørdag 24. september kl. 12.00-14.30 på Tromsø bibliotek

Arrangementet har søkelys på baseavtaler og på nedrustuning, og på spørsmålet om hvorfor  nei til atomvåpen er viktig for sikkerheten i nord. Vi starter med innlegg fra fire innledere, så spørsmålsrunde og pause og avslutter med panelsamtale om ‘Hvordan jobbe for nedrustning og avskaffing av atomvåpen?

Innledere:

Håkon Elvenes er advokat i Tromsø og leder NAM, organisasjonen Nei til Atomdrevne Militærfartøyer i Tromsø.  NAM arbeider for å få slutt på Tromsø som havn for atomubåter.

Elvenes vil snakke om: Ti grunner til arbeide imot at Tromsø skal ha atomubåthavn.

Ingeborg Breines har lang erfaring fra nasjonalt og internasjonalt fredsarbeid. Hun har vært president i Det internasjonale fredsbyrået (IPB), og spesialrådgiver og direktør i UNESCO i hovedkontoret i Paris og på kontoret i Islamabad og Genève.

Breines vil snakke om: Den som vil ha fred, ruster ned.

Jon Hellesnes er forfatter og professor emeritus i filosofi ved Universitetet i Tromsø. Jon Hellesnes fikk i 2010 Språkrådets pris for sitt forfatterskap. I 1995 fikk han Melsom-prisen for boka På grensa.

Hellesnes vil snakke om: Baseavtalen og den norske serviliteten. Om å binde Norge til krigsmakta USA der ekspertar nå fryktar eit høgreekstremt regimeskifte etter 2024.


Randi Rønning Balsvik er historiker og professor emerita ved Universitetet i Tromsø. Afrikansk historie og nordnorsk historie er sentralt i hennes forsking. Hun har foreslått at fredsprisen i 2022 skal gå til Johan Galtung.

Balsvik vil snakke om: Finst det andre middel enn våpen og krig? Om Johan Galtungs arbeid for fred.

De faglige innledningene etterfølges av en panelsamtale: Hvordan jobbe for nedrustning og avskaffing av atomvåpen? 

Paneldeltakere:
Stig Lægdene, domprost i Tromsø

Reidar Høifødt, Norske leger mot atomvåpen

Isak Jacobsen, Nei til Atomvåpen

Peacepainting maleverksted

Fredag 23. september kl. 17.00-20.00 på Fellesverket

Vi lever i en tid hvor masseødeleggelsesvåpen utgjør en konstant trussel mot oss alle. Fredsarbeid på alle nivå er viktigere enn noen gang. I denne sammenheng opplever stiftelsen Peacepainting  at mange unge trenger en arena hvor de kan få muligheten til å uttrykke følelser og meninger.

Peacepainting er en uavhengig stiftelse på Helgeland som startet sitt arbeid med barn og unge i 2007.

Med intuitiv maleri og poesi som hovedverktøy, formidler vi likeverd etter en egenutviklet metode. Vi legger vekt på å skape en trygg atmosfære som styrker skapergleden.

Kunnskap fra ulike kulturer inkluderes i arbeidet vårt.

Vi har etter hvert besøkt mange land og fått gjenbesøk og har et stort og allsidig nettverk. Fred og forståelse bygger på vennskap og samarbeid.

Det skapes en fredsbevegelse for, av og med barn, unge og voksne.

Målet for arbeidet er fred og likeverd mellom folk og nasjoner.

Fellesverket i Tromsø er et aktivitetshus og sosial møteplass for ungdom mellom 13 – 25 år. Stiftelsen Peacepainting samarbeider med Tromsø Røde Kors på Fellesverket og vil arrangere og gjennomføre maleverksted og tekstarbeid for en gruppe ungdommer her.

http://www.peacepainting.org http://www.peacepaintingcenter.org

Peacepainting utstilling

Søndag 25. september kl. 14.00 på Fellesverket

Hvilke fortellinger om fred og likeverd har et knippe unge mennesker i Tromsø?

Velkommen til åpning av utstilling som viser bilder malt av ungdommene som deltok på Peacepainting maleverksted på Fellesverket.

Presentasjon av stiftelsen Peacepainting og vårt arbeid for fred og likeverd –  nasjonalt og internasjonalt.

Fellesmiddag

Lørdag 24. september kl. 19.00 på Kulinariske Restaurant

Arrangørene ønsker å samle deltakerne i programmet og andre interesserte til en fellesmiddag lørdag kveld. Det blir kunstneriske innslag fra Ingvild Austgulen og politisk appell fra Mads Gilbert

Påmelding innen 19.09 til Grethe Hoel grethekarlsoy@gmail.com

Atomvåpen og misforståelser

Søndag 25. september kl. 16.30-19.00 på Verdensteateret, Cinemateket i Tromsø

Velkommen til gratis filmvisning av filmen SOUND THE ALARM og panelsamtale med ungdomspolitikere.

Filmvisning:

I januar 1995 ble en norsk forskningsrakett skutt opp fra Andøya for å innhente informasjon om nordlyset. Det utløste russiske forberedelser på et tilsvar med atomvåpen, de trodde det var et amerikansk atommissil. Sound the alarm er en ny film om Andøya-hendelsen og den fortsatte faren for at vi på grunn av falske alarmer eller feil informasjon kan snuble inn i atomkrig.


Paneldebatt med ungdomspartiene:

Når spenningen stiger øker også faren for misforståelser, og med det faren for å snuble inn i en atomkrig. Andøya-hendelsen viser oss hvor nære vi har vært, selv i fredstid. Vi spør representanter for ungdomspartiene: Hva kan Norge gjøre for å hindre bruk av atomvåpen?

Frokostmøte

Søndag 25.06 kl. 9.00-10.30 på The Edge.

Å jobbe med fred-og nedrustningsarbeid.

Frokost og innlegg fra ulike organisasjoner som jobber med fred og nedrustning.

Påmelding innen 19.09 til Audgunn Oltedal audgunno@gmail.com

 
 

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *