Vi krever øyeblikkelig stans i krigshandlingene i Ukraina. Norge må bidra til dette, og ikke til eskalering av konflikten. Derfor er det regjeringen nå har gjort, ved å sende våpen til Ukraina, en alvorlig feil. Norge har fremdeles ord på seg som fredsnasjon og et land som fremmer og organiserer dialog og forhandlinger i krisesituasjoner i verden. Har vi nå gitt fra oss muligheten til å spille denne rollen? La oss håpe det fortsatt er mulig!

Det er nå en situasjon hvor faren for en storkrig i Europa er tilstede. Dette må stanses for enhver pris! Norge må øyeblikkelig gå i spissen for våpenhvile og reelle forhandlinger! Vi må gå inn for at FN straks tar opp spørsmålet om en fredsbevarende styrke til konfliktområdet. Fred er mulig hvis vi vil! Fred er mulig hvis alle som er involvert virkelig ønsker det! 

Grunnlaget for dette, og prinsippene for dette, ligger åpne på bordet. Nemlig FN-pakten som blant annet sier i Artikkel 2 pkt. 3: Alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare.

Også Minsk-avtalene fra 2014 og 2015 har enkle og tydelige løsningsforslag. Skal vi få fred må sikkerhetsinteressene til alle parter tas hensyn til og være med. 

Vi vil si det klart og tydelig: Verdens folk og land må nå komme dit hen at vi løser våre konflikter og uenigheter på andre måter enn med krig og vold! Ellers ser fremtiden mørk ut.

Antikrigs-Initiativet og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *