Intervju med Norges fredsminister M. Lerand – januar ’24

Marielle Lerand er poltiker og tidligere nesteleder i partiet Rødt. I mai 2023 stiftet hun partiet Fred og Rettferdighet FOR .

  • Javel fredsminister; du har uttalt deg sterkt kritisk til den dobbeltstandarden du mener viser seg for verden nå i Gaza?

 Ja, det står og lyser for en hel verden nå i denne mørketida at vi her i Norge og Vesten har en nærmest ubegrenset toleranse for overgrep mot en sivilbefolkning så lenge det er USAs venn som er overgriperen. Det er drept ti ganger så mange barn i løpet av en drøy måned med bombing i Gaza enn i en snart to år lang Ukraina-krigen.

  • Og hva er konsekvensen av denne dobbeltstandarden, slik du ser det?

     Det vi i Vesten viser fram for en hel verden er at vi anser internasjonale lover å være noe vi kan flagge mot våre fiender når disse begår internasjonale lovbrudd, men samtidig så ser vi oss ofte «nødt til» å bryte disse samme lovene titt og ofte selv. Dette medfører selvsagt at respekten for folkeretten og humanitærretten undergraves. Det fremviser også en underliggende rasisme her, hvor vi, herrefolket i NATO-land og i Israel gang på gang tillater oss endog å utføre horrible forbrytelser mot menneskeheten, men at vi går ustraffet, samtidig som vi forventer at verden utenfor Vesten skal bli med på å fordømme og straffe forbrytelser som begås av våre vestlige fiender.

  • Denne dobbeltstandarden lyser ut i verden nå?

Vesten understøtter et pågående folkemord. Norske våpen produsert på Nammofabrikken i USA, der den norske staten har aksjeflertall, dreper sivile i Palestina. Vår hovedalliert USA har endatil bevilget 14.3 milliarder dollar ekstra i våpenstøtte til Israel akkurat nå, slik at de skal kunne gjennomføre planene sine.  Nato’s aggressive opprustning er uforenelige med både klimamål og en verden bygget på dialog og samarbeid.    Det betyr at jeg som fredsminister har ett å gjøre: jeg vil melde Norge ut av Herrefolk-alliansen NATO og i stedet søke samarbeid med landene og befolkningene i Det globale sør som rammes av Vestens gjentatte overgrep.

Last ned som pdf:

Marielle_Lerand_Fredsminister

 

 

  

 

 

 

 

 
Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *