Rapporten er skrevet av Tormod Heier på oppdrag fra Norges Fredsråd, Nei til atomvåpen og Norske leger mot atomvåpen.  Hyppige militærøvelser i nordområdene er en del av Norge og NATOs avskrekkingspolitikk ovenfor Russland.  Dette har ført til  økt spenning og fare for at hendelser kan komme ut av kontroll med alvorlige konsekvenser for de nordiske landene og tilliggende områder.  «Risikoen for at noe skal gå galt skyldes også at beslutningene ofte må taes under tidspress.»  Under den kalde krigen var Norden, gjennom nøytralitetspolitikk og selvpålagte begrensninger i NATO en buffer mellom Russland og USA.  Rapporten kan lastes ned som pdf her:

Norge lavspenning sept2020 LR

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *