Det er usolidarisk av Norge å ruste opp: Det bidrar til at fattigere land tvinges til å prioritere forsvar fremfor velferd.

Intervju med
fredsminister O.A.Viste, jan.’23

  • Du argumenterer sterkt mot økt global militarisering i en tid preget av store og alvorlige kriser, blant annet når det gjelder klima, miljø, natur og forsyning?

– Opprustningen innebærer en massiv sløsing med knappe ressurser, i tillegg til at den ødelegger både klima og miljø. Militær opprustning er en vesentlig årsak til rovdrift på metall-ressurser, bl.a. av nikkel, molybden og uran, og fører til rasering av naturområder for militær trening og lagring. Stort mineralforbruk krever gruver som igjen gir store naturinngrep, store utslipp og stor forurensing.

  • Hva ser du som din oppgave som fredsminister?

– Fredsministernes rolle er blant annet å jobbe for kutt i det norske forsvarsbudsjettet. Øverst på listen står kutt i de delene av forsvaret som er innrettet på aggressiv krigføring i andre land. For eksempel burde Norge ha droppet innkjøpet av en del av F-35 jagerflyene. Samtidig er det det å kutte størrelsen på forsvarsbudsjettet et poeng i seg selv, for å dempe det globale militære kappløpet.

  • Men Norge har jo råd til å opprettholde en høy grad av velferd, samtidig som det rustes kraftig opp?

– Jo, men andre land ikke er like heldige. Når vi ruster opp, bidrar vi til at fattigere land i langt større grad enn vi tvinges til å prioritere forsvar fremfor velferd. Det er usolidarisk å bidra til denne typen utvikling. Når det gjelder klima, kan vi ikke bare peke på andre land for kutt i oljeproduksjonen. På samme vis kan vi ikke forvente at andre ruster ned, mens vi ruster opp.

  • Opprustningsspiralen handler vel om at stater og blokker konkurrerer med hverandre om å ha de sterkeste militære musklene?

– Ja, helt konkret skjer det ved stadige påplussinger i hver enkelt stats forsvarsbudsjett, gjerne kombinert med kutt i velferd. Også for Norge sin del, kan vi spørre oss om hva 7 nye forsvarsmilliarder i 2023-budsjettet kunne ha gjort for å redusere fattigdommen her hjemme…

Utskriftsvennlig versjon her: 

Fredsmin_Odd Arild Viste

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *