Uttalelse i forbindelse med FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen 26.sept.

      

 

 

 

 

Regjeringen må tydelig kreve at atomvåpen aldri skal brukes igjen

Mener Norges regjering at bruk av atomvåpen er akseptabelt?  Det kan en lure på, siden Norge nylig trakk seg fra en erklæring om atomvåpens katastrofale humanitære konsekvenser og kravet om at atomvåpen aldri må brukes igjen. Dette skjedde ved avslutningen av ikkesprednings-konferansen i slutten av august. I 1970 ratifiserte Norge ikke-spredningsavtalen, som forplikter statene til å arbeide for total avskaffing av atomvåpen.

At Norge ikke kan støtte en slik uttalelse i 2022 er oppsiktsvekkende, spesielt fordi Norge v/ utenriksminister Støre i den forrige rød-grønne regjeringen tok initiativ til å sette nettopp atomvåpens humanitære konsekvenser på dagsorden.

Mange land fulgte opp – i en prosess som i 2017 resulterte i FN-traktaten som forbyr atomvåpen, signert av 122 land. Senere har mange flere sluttet seg til. 22. januar 2021 ble traktaten internasjonal lov, da 50 land hadde ratifisert traktaten. Norge har verken signert eller ratifisert den. Vi ber nå igjen den norske regjeringen om å støtte atomvåpenforbuds-traktaten, som et stort flertall i befolkningen mener den skal gjøre. Traktaten innebærer stigmatisering og eliminering av atomvåpen, noe som juridisk sett ikke er i strid med NATO-medlemskap. 

Avskaffing av atomvåpen var temaet for FNs generalforsamlings første resolusjon i 1946. 
Den 26. september er FNs internasjonale dag for total avskaffing av atomvåpen.  Regjeringen bør bruke denne dagen til aktivt å gå inn for ikke-bruk av atomvåpen. Dette budskapet bør formidles til alle  atomvåpenstater.   

Verdenssituasjonen er svært spent, og Norge bør kraftig fordømme Russlands antydning om at bruk av atomvåpen i krigen i Ukraina ikke kan utelukkes. Dette til tross for at presidentene Putin og Biden i en felles uttalelse så sent som i juni 2021 erklærte at en atomkrig ikke kan vinnes og bør derfor heller ikke utkjempes.

For å redusere spenningen og forebygge bruk av taktiske atomvåpen må regjeringen følge opp Hurdalserklæringen ved å bidra til lavspenning i våre nærområder, i stedet for å øke amerikansk militært nærvær.   Norge bør igjen reise idéen om en atomvåpenfri sone i Norden, nå som vi sannsynligvis blir knyttet enda nærmere sammen i Norden gjennom Sveriges og Finlands NATO-medlemskap.  Dette ville være et svært viktig spenningsreduserende tiltak.

Utskriftsvennlig versjon her: 

Uttalelse om atomvåpen fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet

20/9  2022   
For landsstyret i IKFF  ikff@ikff.no  

 

Kari Nes
(sign.)  

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *