Stortingsmelding 8 (2020–2021) om nedbygging av norske atomanlegg ble lagt fram 13. november:

Regjeringas pressemelding starter slik: «Det blir dyrt og tar lang tid å rydde opp etter driften av de norske atomanleggene. Foreløpige beregninger viser at det vil koste ca. 21 milliarder kroner og arbeidet vil kunne pågå i 50-60 år.»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side22/id2785298/

IKFF vil arbeide videre med spørsmålet. Følg med på siden:

Om IKFF/Hovedsaker/avvikling av norske atomanlegg – se hovedmenyen

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *