Bombemål: Kystlandsbyen Andenes er blitt et av de aller største bombemålene i den akselererende militære opprustninga i nordområdene. 

Debattinnlegg i Bladet Vesterålen av Sissel Baraa, Rødt Andøy, Rene Cortis, Rødt Hadsel, Astrid Andreassen, Rødt Bø i Vesterålen og Christoffer Ellingsen, Rødt Sortland, publisert 11. 2. 24

  1. juni 2022 vedtok Stortinget mot Rødt, SV og MDG sine stemmer å tillate USA å etablere militærbaser på fire steder i Norge.

To av de var Evenes og Ramsund. I forbindelse med det møttes en rekke personer fra regionen til demonstrasjon mot planene på basestedene. Allerede da var det fra oss sagt at neste ville bli Andøya. Nå har regjeringa nettopp gått inn for det, – Andøya og hele sju andre områder skal snart opp til vedtak i Stortinget etter ei offentlig høring. Vi har sett denne utviklinga helt fra starten på diskusjonen om nedlegging av Andøy flystasjon som ble vedtatt i 2016.

Dette kreves ny aktivisme

Disse til sammen 12 basene i Norge, pluss 15 i Finland, 17 i Sverige og tre i Danmark, gjør at USA i løpet av 20 måneder har etablert 47 militærbaser i Norden med tyngdepunktet i Nordområdene.

Etter nedleggingsvedtaket har det vært temmelig klart at USA har ønska og fått stadig større grep om militærinstallasjonene på Andøya. For ei supermakt med ønske om å ha militær og økonomisk kontroll over det meste i verden, og her spesielt i nordområdene og Barentshavet, er Andøya tydeligvis interessant. Nærheten til Russland vil øke spenningen mellom Russland og Norge. Det er vi ikke tjent med.

En kan lure på hvilke egne planer USA har på sine vegne, siden forsvarsminister Gram i 2023 klargjorde at NATO er sterkt inne i planer for videreføring av Andøya flystasjon. Andøya Space der militærinteresser allerede er inne som aktør og interessent, var kanskje på tegnebrettet i 2016? Overvåking, krigsutstyr, antirakett- og andre installasjoner blir mer og mer aktuelt å plassere i himmelrommet.

Uten å være militærekspert er det mulig å forstå at Andøya blir en tilnærma komplett baseplassering for supermakts interesser. Med operativ, stor flyplass, anlegg for rakettutskyting, en rekke anlegg i fjell og under jorda og direkte tilgang til de store, strategiske havområdene i nord og mot Russland, er Andøy antakelig vurdert som tilnærma ideell.

Dermed er kystlandsbyen Andenes blitt et av de aller største bombemålene i den akselererende militære opprustninga i nordområdene.

Militærbasene som vil være like med alle andre amerikanske baser i verden med uinnskrenka amerikansk råderett over områdene hvor norsk lov ikke vil gjelde, blir forskjønnet med å bli kalt «omforente områder». USA kan blant annet styre området med egne lover og kan nekte norske myndigheter innsyn om hva de oppbevarer innafor baseområdet. Disse forholdene vurdere vi som tap av norsk sjølråderett og brudd med norsk vedtatt basepolitikk. Det ville bli en ubehagelig opplevelse om det snart vaier et offentlig heisa og godt inngjerda «stars and stripes» på landjorda i våre nærområder.

  • Norsk fredsinteresse er tjent med tilbakeføring av Nord som lavspenningsområde.

  • Militarisering av nordområdene fører krig enda nærmere også våre områder.

  • Vi skal ikke akseptere at USA får tillatelse til å overta en kvadratmillimeter av norsk landareal til sine supermaktinteresser

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *