IKFF i Stavanger har denne høsten arbeidet med en utstilling som viser 40 fredsplakater fra perioden 1914 til 2021. Utstillingen vises på Sølvberget bibliotek og kulturhus. På åpningsdagen 8. desember er utstillingen åpen fra kl.12.00 – 15.30. 

I år er det 100 år siden Stavangers Christian Lous Lange vant Nobels fredspris. Han omtales ofte som «den ukjente fredsprisvinneren». Nå skal han løftes frem og feires av Kierllandsenteret. Under festseminaret vil vi også belyse dagens arbeid med ytringsfrihet og fred.   

Program kl. 12.00-15.30:

Fra `’Jernringen rundt Bredevannet’ til Bryssel og Genève: Fredsprisvinner Christian Lous Lange og den mangfoldige «fredssaken». Foredrag ved Øyvind Tønnesson.

 «Atomvåpensaken, fredsaktivisme og farene ved å bygge samfunn på trusler heller enn forståelse.» Foredrag ved Tuva Krogh Widskjold.

Fredsprisen 2021: Pressefrihet og ytringsfrihetens kår i media – hvordan står det egentlig til? Panelsamtale med redaktør Lars Helle, journalist Ingeborg Senneset og universitetslektor i journalistikk Ragnhild Sofie Selstø. Ordstyrer er Helge Lunde, leder for ICORN.

Opplesning ved tidligere fribyforfatter Selma M. Yonus.

Vi feirer med kake og førstegangsvisning av utstillingen «Fredspropaganda», som er produsert av Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF). Utstillingen består av et utvalg plakater utgitt av politiske partier, fredsbevegelsen og ulike typer organisasjoner fra perioden 1914 – 2021, og viser kunstens betydning i internasjonalt fredsarbeid.

Christian Lous Lange (f. 1869 i Stavanger, d. 1938 i Oslo) delte i 1921 Nobels fredspris med Sveriges statsminister Hjalmar Branting. Lange var selv utdannet lærer med universitetsgrad i språk og historie. Han ble i 1900 Den norske nobelkomités første sekretær, men ni år senere ble han «headhuntet» til stillingen som generalsekretær for Den interparlamentariske union, den kanskje viktigste organisasjonen i datidens internasjonale fredsbevegelse. Med hovedkvarter i Bryssel fram til krigsutbruddet i 1914, deretter i Kristiania i krigsårene, og så i Genève til han igjen vendte hjem til Norge i 1933, var Lange en helt sentral aktør i arbeidet for å fremme internasjonal organisering. I 1919 fikk han sin doktorgrad på et arbeid om «Internasjonalismens historie». I sitt foredrag vil Øyvind Tønnesson presenterer den norske fredsprisvinnerens livsløp, men særlig gå inn på hva Lange tenkte som en «fredsforsker» av sin tid. 

Om foredragsholderne og deltakerne:

Øyvind Tønnesson er førsteamanuensis i internasjonal historie ved Universitetet i Agder. Tidligere har han vært tilknyttet Høgskolen i Lillehammer. I 2013 disputerte han på avhandlingen With Christian L. Lange as a Prism: A Study of Transnational Peace Politics, 1899-1919. Han arbeider nå med bokprosjektet Lange – faren og sønnen. Det dreier seg om fredsprisvinner Christian L. Lange og sønnen, utenriksminister Halvard M. Lange, og deres tanker om fred og internasjonalt samarbeid i skiftene historiske kontekster.

Tuva Krogh Widskjold er koordinator for den norske delen av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) som mottok Nobles fredspris i 2017. Hun har tidligere ledet ungdomsorganisasjonen Changemaker. Tuva har en master i fredsstudier fra Universitetet i Innsbruck i Østerrike. Tuva Krogh Widskjold innleder om atomvåpen som er av de største truslene vi står overfor. Hun ser på farene ved å bygge samfunn på trusler heller enn forståelse.  

Helge Lunde leder det internasjonale fribynettverket ICORN fra Stavanger. Hvert år hjelper de forfulgte forfattere i sikkerhet. 

Ingeborg Senneset er forfatter, journalist og influenser. Hun er også styremedlem i Norsk PEN. 

Ragnhild Sofie Selstø er universtitetslektor i journalistikk ved Universitetet i Stavanger. Hun har master i kinesisk politikk og samfunn, og har tidligere jobbet som journalist, blant annet med Kina som  spesialområde.

Lars Helle er tidligere sjefsredaktør i Aftenbladet, og nå stabsredaktør i Dagbladet, avisen hvor han hadde sin første nyhetsvakt i 1987.   

Selma M. Yonus er poet, forfatter og journalist fra Ninive i Irak. Hun er utdannet ved College of Arts på Mosul universitet. Hun kom til Stavanger i 2009 som fribyforfatter. Yonus har utgitt tre diktsamlinger og to prosabøker på arabisk. 

Utstillingen er gratis, men Sølvberget kulturhus ber om at du henter ut billett på forhånd her: https://www.linticket.no/page/no/78/-/2763

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *