Verdens flyktningdag 2022

VIKTIG MELDING

HVEM som helst, HVOR som helst, NÅR som helst

Alle har rett til å leve i sikkerhet og trygghet’.

Dette er starten på brosjyra som IKFF har vore med og laga i samband med Verdas flyktningdag 20.juni.

Bruk brosjyra i kontakt med enkeltmenneske og organisasjonar der du bur.

Frå 2014 til i dag har nær 25 000 menneske drukna i Middelhavet på ved til Europa. Vi har gjort det vanskeleg for menneske på flukt å nå fram til våre grenser og bruke retten til å søke asyl.

 I 2000 vedtok FN å opprette ein særskilt dag for flyktningar. Vi treng Verdas flyktningdag for å minne oss om at retten til asyl er ein grunnleggjande menneskerett.

Vi ber våre politikarar bruke si makt til å endra dagens system, for å sikre flyktningane sin rett til å søke asyl.

Lenke til brosjyra finner du her: flyktninger-2022-med-dikt–

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *