Yemanedagen markeres 8. januar  i Drammen, Hamar, Sandnes og Trondheim.  Dagen markeres for å kreve endringer i dagens strenge asylpolitikk og kjempe for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon.

Lørdag 8.januar 2022 blir Yemanedagen markert flere steder i Norge.  Yemane Teferi fra Eritrea har gitt dagen navn. Natt til 8. januar 2016 døde Yemane Teferi på asylmottak på Bømlo etter 24 år i asylmottak i Sverige og Norge. I de 5 årene som er gått, er 8. januar blitt tatt i bruk (bl. a i Stavanger og i Oslo), for å kreve endringer i dagens strenge asylpolitikk og kjempe for human flyktningpolitikk og trygg migrasjon. Initiativgruppen for markering av Yemanedagen er fra organisasjonene Antirasistisk senter, RIA Rettferdighet i asylpolitikken, Mennesker i limbo og Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF), som alle deltar i Asylpolitisk forum.

Nye smitteverntiltak har endret planer og opplegg, men det blir arrangement 8. januar i ulike deler av landet:

Sandnes: Kl.15.00 på Rutenparken i Sandnes gjennomføres det planlagte arrangementet uten publikum. Det som skjer streames. Klikk deg inn her https://www.facebook.com/events/sandnes/yemanedagen-2022-i-rogaland/2949375745311874/ og hør hovedtale ved Jone Schanche Olsen, leder av Transkulturelt senter ved Stavanger Universitetssjukehus. Appell ved James Gabriel Lado, i samtale med Arne Viste. SJOKK sosialistisk kor synger. Arrangør: Rettferdighet for asylsøkere (RIA). Arrangementet støttes av biskopen i Rogaland, IMI kirken, IKFF og Antirasistisk front. 

Drammen: Yemanedagen blir markert med appell av Therese Thorne i Bragenes kirke. Den kan du høre på facebooksiden til Bragenes Kirke. Gå inn her  https://www.facebook.com/bragerneskirke/    lørdag kl.12.00. Bak arrangementet står Den norske kirke i Drammen og Dråpen i Havet.

I Hamar blir det utendørs markering i gågata ved Triangelen kl. 13.00. Det blir bl.a. appell ved biskop Solveig Fiske.

I Trondheim blir det arrangement på Feministhuset kl.13.00, med påmelding og maks 20 deltakere. Fatimah vil forteller om sine 15 år i Limbo i Norge. Hun er fra Iran, kan ikke sendes tilbake og har ventet på oppholdstillatelse i alle disse årene. Det blir åpning av fotoutstillingen «Fyrst og fremst menneske» av Liv Karin Dahlstrøm. Bildene er fra Morialeiren november 2020. The Flying Seagul Norge, som arbeider med drama og teater i flyktningleire, forteller om sine erfaringer fra Moria-leiren i desember. https://www.feministhuset.no/arrangementer/markering-av-yemanedagen .

Noen steder kan Yemanedagen bli markert senere på våren. I løpet av første kvartal 2022 planlegges en fagkonferanse i Oslo.

Utvidet amnesti.  Granavolden-plattformen (2019) åpnet for amnesti til eldre lengeværende ureturnerbare, men ordningen ble utformet slik at den omfatter et svært lite antall personer. UNE opplyser at av de 140 søknader som har kommet innen fristens utløp (1.12.2021), er 89 saker behandlet. 52 har fått avslag og 37 har fått opphold, men for de fleste opphold med begrensninger (bare opphold for 1 år/ må søke på nytt, ikke tildelt kommune, ikke tilbud om introduksjonsprogram). De som har den minste forseelse på rullebladet, nulles ut.  Dette er en liten gruppe, den antas å være mellom 3000 og 5000. Engangsordningen må forlenges utover desember 2021 og omfatte personer med opphold i 10 år eller mer. Målet må være å sikre varig løsning for lengeværende asylsøkere med endelig avslag.  Inntil det skjer, må ureturnerbare få rett til elementære menneskeretter som helsehjelp, på linje med andre som bor i dette landet, og rett til å arbeide.  Situasjonen for de papirløse er uholdbar og uverdig for vårt samfunn.

Over tid har ulike regjeringer i Norge vedvarende strammet inn asyl- og flyktningpolitikken.  Vi som tar dette initiativet, ønsker at Yemanedagen 8. januar kan bli en dag hvor mange, i ulike miljø, på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer, kan gå sammen om å kreve endringer i dagens strenge asyl- og flyktningpolitikk. Invitasjonsbrev og plattform er sendt til de vi har kontaktet i løpet av høsten 2021.

Arbeidsgruppen for Yemanedagen er: Lene Høigård, RIA Rettferdighet i asylpolitikken;  Nasim Alimoradi, Mennesker i limbo; Gunhild Andersen IKFF, Kari Nes IKFF, Audgunn Oltedal IKFF Internasjonal kvinneliga for fred og frihet.

For mer informasjon kontakt Gunhild Andersen 97151595 gunhildma52@gmail.com Audgunn Oltedal 92450454 audgunno@gmail.com

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *