Yemanedagen 2024 markeres flere steder i landet: i Tromsø, Bodø, Trondheim, Hamar, Bergen, Stord, Stavanger, Kristiansand og Oslo.  Mer info på:   https://yemane.no

Yemane Teferi fra Eritrea har gitt dagen navn. Som ungdom på 1970-tallet bistod Yemane en eritreisk frigjøringsbevegelse. Da han ble avslørt, måtte han rømme. Natt til 8.januar 2016 døde Yemane Teferi på asylmottak på Bømlo etter 24 år i asylmottak i Sverige og Norge.  I de åtte årene som er gått etter at Yemane Teferi døde, er 8. januar blitt en dag hvor mange – fra ulike miljø og på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer – går sammen for å kreve endringer i dagens strenge regelverk i asyl-og flyktningpolitikken.

OSLO:

Velkommen til markering av Yemanedagen 2024 i Oslo Litteraturhus.

8. januar markerer vi dagen da Yemane Teferi døde etter 25 år på asylmottak som ureturnerbar asylsøker. I de åtte årene som er gått etter at Yemane døde, er 8. januar blitt en dag hvor mange, fra ulike miljøer og på tvers av politiske og livssynsmessige skillelinjer, går sammen for å kreve endringer i dagens strenge regelverk i asyl- og flyktningpolitikken.
På dette arrangementet kommer en rekke gjester som representerer ulike perspektiver på asylpolitikken i Norge. Vi får møte asylsøkere, aktivister og kunstnere, og det blir et panel med politikere fra ulike partier. Detaljert program kommer.
Hovedtemaene for arrangementet er helsehjelp til papirløse migranter, amnesti for lengeværende ureturnerbare asylsøkere og barnets beste.
Velkommen til alle, arrangementet krever ikke påmelding.
 
Arrangører:
Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF)
Mennesker i limbo (MiL)
Helsesenteret for papirløse migranter i Oslo
Fontenehuset i Oslo
Trefoldighetskirken, freds-og forsoningskirken
Norges kristne råd
 
Les mer om arrangementet på Litteraturhuset og Yemanedagen her:
 
 
 
 
 

TRONDHEIM:

Stå opp for mennesker i limbo:  Yemanedagen i Trondheim 8. januar 2024

Fakkeltog fra Nidarosdomens port. Oppmøte 16.00. Avmarsj 16.15.
Vi stopper foran Rådhuset, der Mona Berger fra SV holder appell. Deretter går vi gjennom byen til
Gratis arrangement i Vår Frue kirke kl.17.00 – 18.30.
Program:
* Koret Liv Laga med dirigent Knut Størdal
* Vitnesbyrd fra Mennesker i Limbo
* Dr. Bekken spiller
* Varaordfører Erling Moe taler
* Dans med Loan TP Hoang
* Biskop Herborg Finnset taler
* Orientering om Mennesker i Limbo
* Dr. Bekken spiller
* Appell fra LO
* Liv Laga synger Sommerfuggel i vinterland, allsang
Konferansierer:
Mina Kavir og Randi Bakken
 
Lengeværende asylsøkere må få:
Umiddelbar rett til arbeid, utdanning og helsehjelp
Amnesti = Varig opphold etter fem år
Vi vil arbeide og betale skatt!
 
Yemanedagen i Trondheim 2024 er arrangert av:
Nidaros bispedømme, Kirkelig fellesråd, Kirkens Bymisjon, Mennesker i Limbo, Trondhjem Sanitetsforening, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) Trondheim, Refugees Welcome Norway, AUF, Senterkvinnene, SV, KrF, MDG, Venstre, Rødt, LO.
 
Les mer om Yemanedagen på https://yemane.no
Takk til Tusj AS for coverbilde, plakat og flyer!
 
 

STAVANGER:

17.30. Kort møte på Domkirkeplassen – korsang og appell.

18.00. Arrangement på Kulturhuset Sølvberget – kulturinnslag, tale og appeller.

https://riarogaland.wordpress.com/2023/12/27/yemanedagen-i-stavanger-8-januar-2024/

https://yemane.no/stavanger-2024

Arrangør: Rettferdighet i asylpolitikken. Støttes av Stavanger arbeiderparti, Biskopen, IKFF, Kvekerne, Grønn ungdom.

Kontaktpersoner:

Lene Høigård – lene.hoigard@gmail.com

Karina Tallman – susiesuede@yahoo.com

 

BERGEN

Markering 8. januar kl. 18.00 i Kirkens bymisjon sine lokaler i Kong Oscarsgate 62, underetasjen.  

(NB. Kong Oscarsgate 62 er riktig adresse, da møtet er flyttet FRA Studentsenteret) 

Det blir visning av Yemane-filmen, intervjuer, politiske appeller og musikkinnslag

Lørdag 6/1 13.00 – Utdeling av løpesedler

https://yemane.no/bergen-2024       

Arrangørar: IKFF, Mennesker i limbo. Støttes av  Bergen kvinnesaksforening, Sanitetskvinnene, PRESS, MDG, Raudt, SV, Partiet Sentrum.

Kontaktaktpersoner:

Annelise Berger – annelise.berger@gmail.com

Ketil Hindenes – ketil_hindenes@hotmail.com

 
Velkommen! 
 
 

KRISTIANSAND

14.30 – 16.30.  Arrangement Aladdin Kulturhus, appeller, musikk, åpen mikrofon

https://yemane.no/kristiansand-2024

Arrangører: Forum for Tro og Livssyn, Kirkens bymisjon, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom

Kontaktperson:  Neda Blakstad – nedablakstad@gmail.com

 
 

HAMAR

16.00.  Lysmarkering i gågata ved Triangelen, informasjon, appeller, musikk og allsang.

Etter appellene:  Åpen varmestue like ved (Bylab eller Frivilligsentralen). Servering av varmt drikke.
 Spørsmål og samtale.

17.00  Filmen om Yemane –  vises (innendørs)

Arrangører: Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – IKFF, avd. Innlandet, Røde Kors internasjonale kvinnegruppe, Hamar, Solidaritetsungdom og Norsk Folkehjelp, Moelv og omegn.

Kontaktperson:

Kari Nes – kar-nes@online.no

 

STORD

Søndag 7.01: kl.11.00: Markering i preken med representanter fra Yemane nettverket og Awa United. Ungdomspresten arrangerer eget arrangement 

Mandag 8.januar: Lysmarkering ved kulturhuset.   Publikumsarrangement i Biblioteket – «Samtale i sofaen»

Arrangører: Yemanenettverket, Norsk Folkehjelp, Sunnhordland Ungdom, Awa united, Stord Kyrkje. 

Kontaktpersoner:

Håkon Særsten  – haafro@gmail.com

Susan Hassan Abdallah  – sunnhordland@folkehjelp.no 

 

TROMSØ

Obs! Lørdag 13.januar kl.14.00. Samling med fakler utenfor Domkirken, appeller, kulturinnslag.

Mulighet for å gå inn i Domkirken etter arrangementet.

Arrangører: IKFF med flere.

Jorid Hjulstad Junttila – jorid@junttila.com

Hanne Stenvaag –  hanstenv@online.no

 

 

BODØ

OBS! Lørdag 13.januar kl. 13.00 – 16.00. Bodø Domkirke, Yemane-filmen, appeller, musikkinnslag. 

Arrangører: Hovedansvarlig for arrangementet: Batteriet Nord-Norge ved Delvin Chooly og Tomas Lopez. Samarbeidspartnere og koordineringsansvarlige for markering av Yamanedagen 2024 i Bodø; Domkirken i Bodø, Kirkens bymisjon Nordland, LO student, Bodø Røde Kors,Thea Mayer, artistansvarlig, Nord universitet.

 

Elementære menneskerettigheter gjelder ikke for lengeværende asylsøkere. 

I Norge er det mellom 1500 og 2000 lengeværende ureturnerbare asylsøkere som ikke har fått oppholdstillatelse. De blir i landet fordi de opplever at det er for farlig å dra tilbake. Grunnleggende behov som et sted å bo, klær og medisiner blir ikke ivaretatt. De har ikke rett til arbeid, til skole og utdanning eller til å motta ordinær helsehjelp. Politikerne har over mange år strammet inn på grunnleggende basisytelser med alvorlige konsekvenser for gruppen lengeværende asylsøkere. Rapporter fra mange ulike instanser har over lang tid dokumentert hvordan mangel på elementære menneskerettigheter virker. Barn vokser opp i fattigdom. Gravide får ikke den hjelp gravide skal ha. Mange lever i skjul, på andres nåde, blir utnyttet. Lengeværende asylsøkere har bare rett til akutt helsehjelp – flere ganger har behandling først kommet i gang når det var for sent.

 

Dette er sentrale krav til flyktningpolitikken for markering av Yemanedagen 2024:

Papirløse må få tilgang til helsehjelp på lik linje med resten av befolkningen

Lengeværende asylsøkere må få grunnleggende menneskerettigheter

-rett til arbeid, bolig og utdanning.

-rett til varig opphold etter fem år.

Barnets beste må alltid komme først

Barn av lengeværende asylsøkere må behandles i tråd med FNs barnekonvensjon.

Slutt å utvise foreldre og splitte familier. Regjeringen må iverksette Baumann-utvalgets anbefaling om at utlendinger med barn som hovedregel ikke skal utvises ved brudd på utlendingsloven. Der hvor det er behov for en reaksjon, kan det i stedet ilegges tilleggstid til botiden før man får permanent opphold.

Dagens regler for tilbakekalling av oppholdstillatelse og flyktningstatus må endres

Gjeldende regler rammer mennesker som har vært i landet i årevis. De er ødeleggende for integreringsprosessen, praktiseres brutalt, og er urimelige. Vi ber Regjeringen og Stortinget følge NOAS anbefalinger i deres rapport (https://www.noas.no/wp-content/uploads/2023/10/Tilbakekall.-Ungdom-fra-Afghanistan.pdf)

Iranere må få varig opphold

Iranske kvinner og menn som har rømt fra tvang og undertrykking og flyktet til Norge, lever i frykt for å bli tvangsreturnert fordi de har fått avslag på sine søknader.

Norge må følge FNs anbefalinger og tolkning av Flyktningkonvensjonen og Statløskonvensjonen

 

 

Initiativgruppen for markering av Yemanedagen 2024 kommer fra en rekke organisasjoner:

Organisasjonene Rettferdighet i asylpolitikken (RiA), Mennesker i Limbo (MiL), organisasjonen Awa United, Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF), Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norge Kristne Råd.  Mange ulike organisasjoner er med og arrangerer/støtter Yemanemarkeringene de ulike steder i landet, fra Kirkens bymisjon, bispedømmer, Helsesenteret for papirløse migranter, Fontenehuset, Forum for Tro og Livssyn, til Sanitetskvinnene, Røde Kors internasjonale kvinnegruppe, LO og politiske parti. Arrangementene blir forskjellige; fakkeltog, møter utendørs, møter innendørs – i kultur-/litteraturhus og i kirker. Arrangementene vil bli preget av lokale erfaringer i arbeidet for å støtte flyktninger og asylsøkere.

Markeringene av Yemanedagen rundt om i landet vil vektlegge den uholdbare situasjonen som gruppen ureturnerbare lever under i Norge i dag. Sentralt står møte med dem det gjelder. Gjennom Yemanemarkeringene ønsker vi å få politikerne i tale og tydeliggjøre de endringer som er viktige å få til.

 

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *