‘Menneskene Norge ikke vil ha. Er vår flyktningpolitikk fredsskapende?’ Dette var overskrift og sentralt spørsmål på møtet i Oslo IKFF mandag 18.november.

Hvordan arbeider kvinneligaen (IKFF) med flyktningspørsmålet? Kari Nes og Audgunn Oltedal belyste dette spørsmålet i sine innlegg. De forankret IKFF’s innsats i organisasjonens kjerneverdier og historie, og i FN’s menneskerettigheter. De gav eksempler på hvordan IKFF arbeider med disse spørsmålene i dag m.a. gjennom uttalelser på verdenskongressene, og de gav konkrete eksempler på arbeid på dette området i IKFF i Norge og i andre land i Europa.

Det andre temaet på møtet var: ‘Hvilke rolle spilte IKFF og enkeltmedlemmer  i IKFF  i  arbeidet med å hente jødiske barn  til Norge fra Hitlers rike ? Går det noen linjer til utfordringene i dag med å sikre asylretten og behovet for beskyttelse av flyktninger? ‘ Berit Aasen intervjuet Mari Holmboe Ruge om IKFF og freds- og flyktningarbeid i mellomkrigstida. I mellomkrigstiden var  mange IKFF kvinner sentrale i Folkeforbundets flyktningpoilitikk og i arbeidet med å berge jødiske barn.

Hva skal IKFF i dag arbeide med og  prioritere på dette feltet?  Et utkast til policynotat for arbeid med flyktningpolitikk  ble lagt fram og diskutert. Dette blir sentralt  tema for årsmøtet i Oslo/Viken 20.januar.

Arrangør: Landsstyret i IKFF og IKFF Oslo

Menneskene Norge ikke vil ha – pp pr 241119 er Powerpointen brukt under møtet

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *