Uttalelse fra IKFFs landsmøte 2019

Arbeid for fred, miljø og klima er de overordnede sakene i vår tid. Norge har et klima- og miljødepartement, men ikke noe departement for fredsarbeid. All erfaring viser at institusjonsforankring er nødvendig for gjennomføring av varige endringer som konsekvens av politiske vedtak.

Artikkel 2 i FN-charteret, som krever at hvert medlemsland skal løse konflikter uten vold, må konkretiseres og omgjøres til praktisk handling. Norge kan bidra til dette ved å etablere et Fredsdepartement i tillegg til, ikke som erstatning for, Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet. Det vil være et viktig politisk signal. IKFF har utarbeidet en oversikt over mulige oppgaver for et fredsdepartement.

Fredsdepartement er ikke en umulighet. Noen land har allerede tilsvarende institusjoner for fredsbygging og ikkevolds-konfliktløsning. Solomonøyene, Costa Rica, Kenya og Etiopia (2018) har ulike former for fredsdepartement. I flere andre land har saken vært diskutert, bl.a. Canada og Australia, og det finnes også en internasjonal organisasjon for fredsministerier, «Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace».

IKFF vil invitere organisasjoner i miljø- og fredsbevegelsen til samarbeid for å fremme forslag om opprettelse av fredsdepartement eller en statsråd for fred overfor partienes programarbeid før stortingsvalget 2021.

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *