Susanne Urban, styremedlem IKFF-Bergen

Vi minnes 6. og 9. august 1945. To militære atombomber ble sluppet på Hiroshima og Nagasaki. 2019, 74 år senere: 436 sivile atombomber (atomkraftverk) er i drift verden over. Det er to sider av samme sak – i og med at det trengs atomkraftverk for å lage det spaltbare materialet til atomvåpen. Vi krever at Norge undertegner FNs atomvåpenforbud, og stanser import av atomstrøm. For en fredelig og bærekraftig framtid – uten atomkraft, uten atomvåpen – og uten atomubåter i norske fjorder.

Teksten stod på trykk i Klassekampen 6. august 2019

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *