Uttalelse fra IKFFs landsmøte 2019

Gjennom nasjonal politikk og internasjonalt samarbeid er asylretten blitt sterkt svekka. Noreg er i dag mellom dei land i Europa som har ein svært streng asylpolitikk. Dette er ikkje i tråd med det biletet Noreg har av seg sjølv som ein land som sterkt vektlegg humane verdiar, nedfeldt i i grunnlov og rettssystem.

I 1930 åra, då Noreg stengte grensene for mange asylsøkarar frå Nazi-Tyskland, var IKFF ein av fleire organisasjonar som sloss mot den strenge praktiseringa av asylretten.

IKFF meiner arbeidet for eit sterkare vern om asylretten betyr endringar på tre område:

A) Betre rettstryggleiken for asylsøkarar som er i landet.

Vi ber om:

 • At innstrammingstiltak som vart innført i samband med flyktningkrisa i 2015 vert oppheva.

 • At barns rettar ikkje vert sett tilsides av innvandringsomsyn.

 • At det vert slutt på å tilbakekalle statsborgarskap og opphaldsløyve for flyktningar

 • At den rimeligheitsvurdering som tidlegare gjaldt, vert gjeninnført.

B) Ta i mot fleire flyktningar.

Gjenoppta relokalisering av flyktningar frå Hellas. Gjennom internasjonalt samarbeid gjere det lettare å søke om asyl i Noreg. I dag er grensene omtrent stengt m.a. gjennom avtalar med flyselskapa, og asylretten er truga.

C) Motarbeide årsakene til migrasjonskrisa; krig, valdelege konfliktar og urettferd. Arbeide gjennom FN’s bærekraftsmål for å skape livskår som gjer at menneske ikkje flyktar frå sitt eige land.

 

Share →

One Response to Vern om asylretten

 1. abdolkhalegh Azimi sier:

  ۹۲۵/۵۰۰۰
  Hej
  De ældste
  Jeg er Abdul Khaleq Azimi med ID 3600685
  Jeg har boet i det kære Danmark i næsten 3 måneder hos Camp Sennedullam og Anustrup.
  Min far, som engang besøgte Danmark i den tidlige verdenskrig og engang levede i døden, fortalte mig at rejse til Danmark, når du ville leve.
  Jeg mistede min far i en alder af 20 år, men accepterede hans råd.
  Jeg er træt af tyranniske og terroristiske regeringers tyranni. Iran er ikke længere godt. Det er ikke frihed
  Sidste år, i mit eget land, siger jeg oprigtigt, at jeg boede i 3 måneder
  Jeg måtte gå tilbage, fordi min mor var en syg person og min søn blev fanget i Iran
  Ved jeg er op til min alder, og jeg er i live, kender jeg mig selv dansk og dansk
  Hvis du bringer mine ord til dansk over hele verden og fortæller mig, at hvis du er i Iran, og hvis du er undertrykt og undertrykt af den tyranniske regering, er jeg dansker, og jeg er stolt af Danmarks flag og gode folk.
  Abdul Khaleq Azimi 3600685
  Held og lykke til dig og Danmarks gode folk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *