Intervju med  Norges fredsminister N.Morlandstø, instruktør i ikkevolds-kommunikasjon,  også kalt sjiraffspråk – november ’23

– Hva ønsker du å oppnå som leder for Fredsdepartementet?
-Jeg ønsker et større fokus på fred i alle deler av samfunnet. Jeg vil at alle
elever skal oppleve at skolen er et trygt og fredelig sted. Å innføre sjiraffspråk i skolen vil gi fred en høy
prioritet. Slik kan vi få bukt med verbal og fysisk vold i skolen. Jeg ønsker også flere fredsartikler i
avisene. Flere program, filmer og serier om fred på strømmekanalene. 
Jeg har lenge undervist Ikkevolds-kommunikasjon også kalt Bevisst Kommunikasjon. Dette er en metode for å bruke språket til å skape kontakt i stedet for avstand, finne løsninger
som inkluderer begge (alle) parter. Det nye Fredsdirektoratet tilbyr hjelp
til denne type megling enten det er en privat konflikt eller på arbeidsplassen. 


-Hvordan kan vi som enkeltmenneske bidra til mer fred?
-De fleste er klar over at det er enklere å løse uenigheter og konflikter hvis vi
tar tak i det så tidlig som mulig. Hvis vi kan løse uenighetene og konfliktene i våre nære relasjoner og
på jobben, så er vi i gang med å bygge en fredskultur fra bunnen av. Vi må øve på fred. Øve på å snakke uten vold.


• Hva mener du med å øve på fred?
-Se på Brannvesenet. De gjør seg kjent i de ulike delene av byen og
øver på alle aspekter av et brannslukningsoppdrag. Vi kan også øve før det brenner.  Vi kan øve på å
si ifra på en måte som skaper kontakt og forsoning. Få en lavere terskel for å ta opp ting. 


• Hva er neste steg?
-Neste uke skal en gruppe fra departementet reise på besøk til Backa friskole skole i Sverige som
har Ikkevoldskommunikasjon som en del av sin pedagogiske plattform. 

-IKFF ønsker fredsministeren lykke til
med arbeidet framover!

 

Kan lastes ned som pdf her:

NinaMorlandstø

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *