Til ettertanke ved NATOs 75-års jubileum

Betimelige spørsmål for forsvarsvenner

Slik verden har utviklet seg, er det tvingende nødvendig å spørre:
– Kan menneskeheten og jorda reddes gjennom opprustning og krig?

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet har svart NEI på disse grunnleggende forsvarspolitiske spørsmålene i over 100 år. Et NEI som overdøves av samtlige myndigheter og makthavere i Russland, Kina, USA, Midtøsten, Europa og blant deres mer eller mindre allierte – Norge inkludert.

Svaret fra stadig flere politikere

Stadig fler framtredende politikere i NATO-land proklamerer at verdenssituasjonen er så alvorlig, at vi må forberede oss til krig – og ruste opp hurtigst mulig for å forsvare oss selv og verdens framtid.

Men de er ikke aleine om å tenke slik. Alle maktsentra og allianser hevder at deres våpen og deres militarisme er til gagn for deres folk og verdens framtid – til tross for at opprustning og krig til alle tider har skapt grusomme ødeleggelser og ubeskrivelig nød.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet mener verdenssituasjonen er så alvorlig, at vi må satse alle krefter på å oppnå fred jorda rundt. Ett av de farligste dogmene i vår tid er at krig og våpen gir varig fred. Historien har vist at opprustningsspiraler fører til krig. Paradokset er at et stort flertall av menneskeheten ønsker fred!

Ønsker vi fred – må vi forberede oss på fred

Tar vi verdenssituasjonen alvorlig, må vi satse på ikkevoldelige løsninger, rettferdig fordeling og miljøvennlig utnyttelse av jordas ressurser.
Vi må slutte med å sløse bort penger og ressurser på noe så totalt destruktivt som krig og opprustning!

– Blir vi egentlig forsvart av våpen?

Her kan du laste ned løpeseddelen:

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *