Martin Luther King jr. sa ikke: «Jeg har et problem.» Han sa: «Jeg har en drøm …»
Intervju med Norges fredsminister I. Eidsvåg  februar 2024

 • Når du betrakter den internasjonale situasjonen i dag, med klimakrise, kriger i Afrika, Ukraina og Gaza – ser du noe håp?
  Jeg velger å håpe. Dommedagsprofetier ser aldri ut til å hjelpe. Folk lar seg ikke skremme til handling. Vår eneste mulighet er å skape en framtidsvisjon, som mange vil tro på. Nei, vi skal ikke fortie problemene vi står overfor. Men vi må bruke enda mer tid på mulighetene.
 • Er ikke dette bare en livsfjern drøm? Består ikke fredsbevegelsen av mennesker som kaster et tau opp i lufta og deretter forsøker å klatre opp?
  Alt som har beveget verden framover begynte en gang som håp og drøm. Da Martin Luther King jr., den 23. august 1963, holdt sin berømte tale foran 250 000 mennesker i Washington, sa han ikke: «Jeg har et problem.» Han sa: «Jeg har en drøm … en drøm om at mine fire små barn en dag skal leve i et land der de ikke blir bedømt ut fra hudfargen, men ut fra sin karakter og personlighet.»
 • Hva er ditt håp for det nye året?
  At krigene i Ukraina, Palestina og Afrika tar slutt! Dessuten at fredelig konfliktløsning blir satt øverst på dagsorden, både i FN, nasjonalforsamlinger og skoler. Kanskje kan vi begynne med det samme spørsmålet, som den irske dikteren George Bernard Shaw en gang formulerte slik: ”Du ser verden slik den er og spør: hvorfor? Jeg ser verden slik den kunne være og spør: hvorfor ikke?” I dagens virkelighet gir det spørsmålet et streif av håp.
     Og når innvendingene kommer om at dette er for vanskelig, svarer jeg med Fridtjof Nansen: ”Det vanskelige er det som kan gjøres med en gang, det umulige er det som krever litt mer tid.”

 

Inge Eidsvåg er en norsk forfatter og tidligere rektor/ lektor ved Nansenskolen på Lillehammer.

Her kan du laste intervjuet ned som pdf. 

IngeEidsvåg_Fredsminister

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *