av Ingeborg Breines (tidligere direktør i UNESCO og tidligere president i Det internasjonale fredsbyrået)

 
Kjære Jonas Gahr Støre,
Mange av oss føler avmakt i dag. Hva kan vi gjøre for å få slutt på lidelsene til det ukrainske folk, få slutt på krigen. Kanskje har sågar også du det slik?
Det er også andre forferdelige kriger rundt opp i verdens som oppskaker oss og som vi har vært involvert i. Men det er menneskelig å bli ekstra opprørt, sint og redd når det kommer så nært oss selv.
 
Norge er medlem av Sikkerhetsrådet, vi sier vi holder FNs fredsimperativ og folkeretten høyt og du personlig har vist diplomatiske evner. Jeg ber deg derfor, som en som lenge har arbeidet mot krig og for fredelige løsninger på konflikter, om å sette det å skape fred med fredelige midler, som FN pålegger oss, aller høyest på din agenda.
Hvis vi skal være løsningsorientert, må ikke mer våpen sendes inn i området. I stedet må få til en umiddelbar våpenhvile – få våpnene bort! I et land med så mange atomreaktorer er det ekstra viktig. Du har innsikt og posisjon til å kunne bidra til det.
Vær snill, ikke godta Stoltenbergs totale avvisning av dialogmulighetene. Ikke utmal alle de verste opsjonene, men bruk all energi på å finne gode muligheter, alternativer til en krig som mange av oss slett ikke trodde skulle komme.
 
En realisering av Minsk II avtalen kunne hindret krigen. Kanskje er det mulig å få Russland til å avslutte krigshandlingene umiddelbart hvis Ukraina blir overbevist om at landet bør være alliansefritt?
Velg FN foran NATO! Vis at det er mulig å forhandle, prøv å forstå også Russlands situasjon uten et øyeblikk å godta Putins krigføring. Sett fred over det å insistere på å ha rett! La heller ikke sanksjoner påføre folk fattigdom og nød. Skal de brukes må det være spesifikt og på en klok måte, i den hensikt å få slutt på krigen, ikke å påføre elendighet.
Vesten tok i sin tid ikke imot Gorbatsjovs utstrakte hånd om å bygge fred og demokrati i Europa, basert på ”felles sikkerhet”, slik også Palmekommisjonen understreket for 40 år siden. Vi burde lyttet. Nå har også pandemien vist oss at ingen er trygge før alle er trygge. Slik er det også med internasjonal sikkerhet, ingen er trygge før også naboen føler seg trygg.
Krig er grotesk og forferdelig for alle som lider. Det som skjer nå er et mareritt og føles uvirkelig. Vi må ikke godta krig som et normalt opsjon. Krigen forbruker også enorme ressurser som isteden burde komme folk til gode. Den forurensing den medfører ødelegger alle håp om å implementere klimaavtalen fra Paris og å nå bærekraftsmålene. Folks og FNs visjon, drøm og håp om fred på jord og fred med jorda settes tiår tilbake.
Vi må tro på og lytte til fredsfolket i Russland, pasifistene i Ukraina og internasjonal og nasjonal fredsbevegelse som alle sier stopp kriginga. La Norge være ledende i forhandliger om en umiddelbar fredelig løsning, for det ukrainske folk – for menneskelig sikkerhet – for oss alle!
Ingeborg Breines (tidligere direktør i UNESCO og tidligere president i Det internasjonale fredsbyrået)
Tagged with →  
Share →

One Response to Åpent brev til statsminister Støre. Hva vil det si å være løsningsorientert i dag?

 1. Susanne Urban sier:

  Bra brev, Ingeborg! Her noe i samme gaten, sendt til Hardanger Folkeblad:

  Fedrelandet vs Moder Jord
  Vi må faktisk ta et valg: Forsvare Fedrelandet med helvetes-våpen eller redde Moder Jord med sam-taler og sam-arbeid.
  All krig også en krig mot klima og miljø – og dermed en krig mot kloden. Til syvende sist truer enhver krig livsgrunnlaget vårt, og framtiden til de som kommer etter oss. Den russiske delegaten I FNs klimapanel skjønner godt hva det går i da han søndag 27.februar beklaget krigen i Ukraina på vegne av alle russerne som ikke avverget krigen. Hva med vestens miljøministre? Hvorfor enser ikke de kriger generelt, og klimautslippene fra våpentesting, militærbaser og militærøvelser spesielt?
  Statsminister Støre ber oss berolige barna med «vi alle gjør det vi kan for fred”. Å sende krigsmateriell til Ukraina blir kanskje mer å helle bensin på bålet? Hvorfor ikke satse alt på å støtte pågående forsøk på samtaler og forhandlinger?
  Hallo, Jonas Gahr Støre! Krigen i Ukraina viser brått hvor forferdelig skremmende muligheten for en eskalering til atomkrig er. Vis at du virkelig bryr deg om barna, statsminister: sett et fredens tegn og signer FNs atomvåpenforbud!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *