Høsten 2022 vil det bli gitt ut en helt spesiell bok i Norge. Boka
«MILITÆRNEKTING som krigsmotstand og fredskamp i Norge 1922 – 2022»
vil gjennom faglige og mer politiske artikler, skrevet av mellom 30-40
bidragsytere, og gjennom intervjuer, små fortellinger, visdomsord, dikt
og bilder vise mangfoldet, sammenhengene og spenningene i
militærnektingens historie i Norge.
 
Blant bidragsyterne er Erling J. Pettersen, Hans Eirik Aarek, Rolf A.
Vestvik, Jan Oscar Bodøgaard, Nils-Henning Hontvedt, Nils I. Agøy,
Joar Tranøy, Kjell Horn, Jon Frode Blichfeldt, Sonja Lid, Birgitte
Grimstad, Johan Galtung, Nils Petter Gleditsch, Edvard Beyer, Bjørn
Bjørnsen, Gerd Woll, Lars Andreas Larssen og mange, mange flere.  I
tillegg bidrar alle medlemmene av redaksjonsgruppa med en rekke
artikler.
 
Redaksjonen består av tidligere militærnektere, sivilarbeidsnektere,
sivilforsvarsnektere og fredsforkjempere  –  Theo Koritzinsky, Ellen
Elster, Jørgen Johansen, Svein Sandnes, Øyvind Solberg, Torunn Berge
og Sverre Røed-Larsen. 2022 er 100-årsmarkeringen av den første
militærnekterloven (1922)  som ga de innkalte rekruttene en lovlig rett
til å nekte å tjenestegjøre i det militæret. Boka utgis på Svein
Sandnes Bokforlag.
 
Boka er basert på en stor dugnadsinnsats: alt arbeid fra alle
medvirkende gjøres frivillig og ulønnet. Vi regner ikke med noe
overskudd; skulle dét bli tilfelle, vil alt overskudd gå til
fredsformål. Men vi trenger mange som ønsker å stå på
gratulasjonslista vår (Tabula Gratulatoria) og som vil forhåndskjøpe
boka til en sterkt rabattert pris (250 kr). I utsalg vil boka koste 398
kr.
 
Vårt problem er de aller færreste kjenner til bokprosjektet, til
muligheten for å stå på gratulasjonslista og til muligheten for å
forhåndskjøpe boka. Vi trenger minst rundt 250 gratulanter. Vår nye
hjemmeside på internett – www.militaernekterbok.no [1] – inneholder et
enkelt skjema for gratulasjon/kjøp og svært mye informasjon om
bokprosjektet.
 
OG: hjemmesida vår inneholder lenker til norske og internasjonale
fredsorganisasjoner, til fredsforskningsinstitutt og til
fredstidsskrifter! Bl.a. til din organisasjon/tidsskrift!
 
Vi håper derfor sterkt at dere vil legge ut informasjon om
bokprosjektet og muligheten for å forhåndskjøpe/gratulere på egen
hjemmeside! Vi er økonomisk helt avhengig av å nå ut med denne
informasjonen til mange fredsvenner! Det håper vi at du kan hjelpe oss
med! Bruk gjerne vedlagte «plakat» i PDF- eller Wordformat.
 
Med stor forhåndstakk og hilsen 
 
på vegne av redaksjonsgruppa_
 
Sverre Røed-Larsen
 
 

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *