Bilde: creative commons lisens

Uttalelse fra Norges Fredsråds representantskapsmøte 11.mai 2021

Mandag 10.mai la en amerikansk atomubåt til kai ved sivil havn i Tromsø. Lokalbefolkningen protesterer, og synes det er ubehagelig å bli satt i en utrygg situasjon på denne måten. Grøtsund havn på Tønsnes er nå blitt en av to anløpshavner i Norge for NATOs reaktordrevne fartøy. Lokalbefolkningen frykter at Tromsø kan bli et bombemål.

Norge undertegnet en 10 årig baseavtale med USA den 16. april. Etter høringsrunden blir avtalen dessverre høyst sannsynlig vedtatt i Stortinget til høsten.

Avtalen gjelder «omforente områder» – i denne omgang; flyplassen Rygge, Sola, Evenes og orlogbasen Ramsund. Det er i avtalen tatt forbehold om at tilsvarende områder kan avtales opprettet andre steder i landet.

Øvings- trenings- og tilstedeværelse på de fire angitte områdene og drift, logistikk, velferdstjenester og vakthold vil utføres av amerikansk personell og etter amerikansk lov- og avtaleverk. I området rundt basene vil eksterritorialrett gjelde for amerikanske borgere og soldater. Dette svekker norsk suverenitet.

Base-erklæringen fra 1949 skulle hindre stasjonering av fremmede styrker på norsk jord så lenge landet ikke var utsatt for angrep eller trussel om angrep. Den gang ønsket ikke norske myndigheter at Norge skulle framstå som et oppmarsjområde mot Sovjetunionen/Russland.

Norges Fredsråd mener avtalen av 16.april i år øker faren for krig og konfrontasjoner. Den vil føre til økt militarisering i nordområdene og spenning overfor Russland.

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *