.

Uttalelse fra WILPF/IKFF til de israelske myndighetene, det internasjonale samfunnet, internasjonale organisasjoner, aktivister og aktivistorganisasjoner.

Kvelden før 73-årsmarkeringen av Nakba, var vi vitne til forferdelige scener med nådeløs israelsk  beskytning av sivile bygninger og nabolag i Gaza, bosettere som terroriserte ubevæpnede fredelige palestinere i det okkuperte Jerusalem, og mobber som angrep palestinere i Haifa og andre steder. Den israelske politikken overfor okkuperte Palestina må påtales, og israelske myndigheter må holdes ansvarlige for vold og for etnisk rensing av innbyggere i hele nabolag.

WILPF/IKFF stiller seg solidarisk med det palestinske folket i møte med systematisk undertrykkelse: landtyveri, vold og brudd på grunnleggende menneskerettigheter. Vi støtter innbyggerne i Sheikh Jarrah som forsvarer hjemmene sine og motstår ulovlig tvangsflytting og etnisk rensing i det okkuperte Øst-Jerusalem.

Spenningen hadde økt i Jerusalem i flere uker som en reaksjon på bosetternes koloniseringspolitikk, nye restriksjoner for palestinere som holdt ramadan og angrep på folk som deltok i religiøse ritualer ved al Aqsa-moskeen.

I løpet av de siste ukene har bosetterorganisasjoner med beskyttetelse fra den israelske staten og tungt bevæpnede militær og politi, forsøkt å tvinge palestinske familier fra sine hjem i det historiske palestinske nabolaget Sheikh Jarrah i Jerusalem. Dette som et ledd i bestrebelsen på etnisk rensing av arabisk-palestinsk befolkning  i Jerusalem.

Palestinere i Sheikh Jarrah-området reagerte  på den overhengende trusselen om tvangsflytting med å organisere protester. Israelsk politi svarte med å angripe palestinere, plyndre og skade hus; bruke tåregass, lydbomber og stinkende vann; med vilkårlige arrestasjoner; og ved å skyte potensielt dødelige gummibelagte kuler inne på gårdsplassene til Al-Aqsa. Volden har skadet flere hundre palestinske demonstranter og religiøse utøvere. I løpet av få dager ble 915 palestinere skadet i Jerusalem, ifølge palestinske Røde halvmåne. 10. mai skjøt militante palestinere raketter inn i Israel. Israel svarte med voldsomme luftangrep som pulveriserte bygninger, kontorer og hjem i Gaza – vold som fortsetter i skrivende stund. 

Israel og israelske bosettere har ikke juridisk krav på det okkuperte Øst-Jerusalem, som er palestinsk land, anerkjent av FN og det internasjonale samfunnet.  Som okkupantmakt har Israel spesifikke juridiske forpliktelser under internasjonal humanitær rett og internasjonal strafferett. Internasjonal lov kriminaliserer enhver form for kollektiv straff og tvangsflytting av enkeltpersoner og samfunn i okkuperte befolkninger. Israel har konsekvent unnlatt å overholde disse forpliktelsene, og må stilles til ansvar av FN og det internasjonale samfunnet. Vi oppfordrer de israelske myndighetene til å:      

• Avslutte etnisk fordriving av palestinere, ulovlig bosetteraktivitet i de palestinske territoriene og annektering av palestinsk land

• Avslutte bruken av vold mot palestinske demonstranter i Jerusalem og i de okkuperte palestinske territoriene

• Stoppe vilkårlige arrestasjonene av demonstranter og aktivister i Jerusalem og i de okkuperte områdene, og løslate alle personer som er vilkårlig arrestert

.• Stoppe den kollektive straffen av folket i Gaza og avslutte bruken av uforholdsmessig vold og eksplosive våpen i sivilbefolkede områder.

Vi ber også om øyeblikkelig slutt på den økende volden fra bosettere, politivolden og de vilkårlige angrepene på sivile på Gazastripen som ifølge Gazas helsedepartement 14. mai har  resultert i minst 119 dødsfall, inkludert 31 barn. Minst 830 ble skadet i angrepene. Raketter skutt av palestinske militante fra Gaza mot Israel har resultert i 8 israelske sivile dødsfall. Vi fordømmer all skyting mot sivile og bruk av eksplosive våpen i sivile områder – fra alle parter. Under Internasjonal lov, har både israelske styrker og palestinske militante grupper ansvar for å beskytte sivile.

Det internasjonale samfunnet har stadig utelatt  å iverksette effektive tiltak for å holde Israel ansvarlig for de stadige bruddene på internasjonal humanitær- og menneskerettighetslov, som undergraver det internasjonale rettssystemet.

Den pågående straffefriheten kan ikke lenger tolereres. Det internasjonale samfunnet må bryte stillheten i møte med apartheid.WILPF gjentar kravet om at det må holdes forhandlinger, som inkluderer alle parter, med full deltakelse av kvinner, til det er slutt på den ulovlige okkupasjonen og de fiendtlige militære handlingene. I tillegg til å kreve at Israel følger internasjonal humanitær lov, minner WILPF staten Israel på, at de som medlem av FN er forpliktet til å beskytte sivile kvinner og barn, og at de må inkludere kvinner i beslutningsprosesser som berører alle aspekt av nasjonal fred og sikkerhet som beskrevet i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og påfølgende relaterte resolusjoner.

Vi oppfordrer det internasjonale samfunnet til å ta et fast standpunkt mot de kontinuerlige krenkelsene som Israel begår med total straffrihet. Det internasjonale samfunnet må støtte internasjonal rettferd, som ICC-etterforskning av situasjonen i Palestina; økonomiske sanksjoner mot Israel, inkludert trinnvise restriktive tiltak; og innføre en våpenembargo mot Israel. Vi ber internasjonale organisasjoner, aktivister og aktivistorganisasjoner om å bruke plattformene sine til å dele informasjon om hva som har skjedd; og å bruke plattformene sine til å forsterke stemmene til lokale aktivister som opplever situasjonen ute i frontlinjene. 

Denne oversatte uttalelsen er noe forkortet.  Du kan lese hele uttalelsen på engelsk her:

WILPF_Statement_Palestine_May2021

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *