Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Norges Fredsråd og Stopp NATO inviterer til digitalt møte med medlemmer av Forsvarskommisjonen 28. februar. Målsettingen med møtet er å presentere saker som vi ser på som viktige, samt åpne opp for en bredere samtale.

Link til møtet fås ved å registrere seg her: https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_uoooXhpIQ7eHVGZl2WfczA
Hurdalsplattformen, nåværende regjerings politiske plattform, stadfestet at regjeringen skal nedsette en bredt sammensatt forsvarskommisjon som skal bidra til grunnlaget for neste langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Startskuddet for den nye forsvarskommisjonen ble 1. januar 2022. De skal levere sin endelige rapport i form av en offentlig utredning (NOU) til forsvarsministeren senest 3. mai i år.
 
Bakgrunnen for forsvarskommisjonene er ofte en vesentlig endring i Forsvarets rammevilkår. Oppdraget til nåværende forsvarskommisjon innebærer blant annet at de skal vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv. Siden 1. januar 2022 har det skjedd kraftige geopolitiske omveltninger i verden. Forsvarskommisjonens skal se på langsiktige forsvars- og sikkerhetsbehov, og statens og samfunnets samlede motstandskraft mot gamle og nye trusler.
 
Høringsrundene ble avsluttet før jul, og Norges Fredsråd og flere av våre medlemsorganisasjoner leverte innspill. De kan leses her:
https://www.norgesfredsrad.no/norges-fredsrads-innspill…/
 
Med oss fra Forsvarskommisjonen er:
– Forsvarskommisjonens leder, Knut Storberget. Storberget er statsforvalter i Innlandet, og tidligere stortingsrepresentant og justisminister for Arbeiderpartiet. Han er utdannet jurist.
– Amy Brox Webber, som representerer Sosialistisk Venstreparti i Forsvarskommisjonen. Brox Webber er lærer og leder i dag SV i Sør-Varanger, den eneste kommunen i Norge med grense til Russland.
Sekretariatsleder Nina Borgen
Ordstyrer er styremedlem i Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet og Norges Fredsråd, Liss Schanke.
Det blir satt av rikelig med tid til spørsmål, har dere noen allerede nå tar vi gjerne i mot spørsmål på forhånd sendt til post@norgesfredsrad.no
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *