Vi finner ingen spor av omtale av FN-paktens mål om fredelig og rettferdig sameksistens.

«Vi må ikke sminke bruden» sier Knut Storberget, leder for forsvarskommisjonen, i et intervju med nettavisen Forsvarets Forum 11 mai 2023. Saken handler om Forsvarskommisjonen av 2021, med undertittel Fred og Frihet (NOU 2023: 14), som ble lagt fram 3.mai.
«Nå må vi formidle norsk forsvarspolitikk sånn at folk forstår det,» sier Storberget. Han er avbildet i «Den Gamle Krigsskolen», symbolsk valgt som forsvarskommisjonens arbeidssted. Et portrett viser Storberget foran maleriet «Ny vår» av Otto Sinding. Med foldede hender skuer han visjonært ut mot framtiden.  Forsvarets Forum maler et nasjonalromantisk bilde av forsvarskommisjonens leder i poetisk språkdrakt: «Små stråler av vårsol», «En ny vår», «Tillit fra hjertet», «Lyset i mørket» er mellomtitler som brukes når Forsvarskommisjonens oppdrag og konklusjoner formidles.

«Oppdraget til forsvarskommisjonen er ikke et æres-oppdrag. Det er et oppdrag for regjering og Storting, ja for hele befolkningen. Kommisjonen har muligheten til å påvirke norsk politikk i svært stor grad» sier Storberget. Derfor ser han optimistisk på framtiden. Forsvarskommisjonens budskap skal «motivere, engasjere og forberede folket til en krisesituasjon. Hele folket i forsvar».

«Til ungdommen», er overskriften på avsnittet om Forsvarskommisjonens podcast på Spotify. Det er en tydelig referanse til Nordal Griegs folkekjære dikt «Til ungdommen». «Stilt går granatenes glidende bånd. Stans deres drift mot død, stans dem med ånd!», skrev Grieg i diktet fra 1936 med en appell om fred og en advarsel mot krigen som truet. I Forsvarets Forum, derimot kobles appellen om fred til opprustning og krigsforberedelser.
Referansen til Nordal Grieg er forførende, men dikterens budskap er snudd på hodet! Grieg ville at ungdommen skulle bekjempe våpnene, mens Forsvarskommissjonens leder, som Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, forkynner at «Våpen er veien til fred»  I samme ånd søker Forsvarskommisjonen og Forsvarets Forum å befeste at ordet fred skal få en ny-fortolkning.

Storberget har besøkt Grefsen barneskole, og han ble rørt. Forsvarskommisjonens rapport knyttes til barnas framtid, til optimisme og alvor. Barna må motiveres , sier han.
Storberget er stolt når han forteller om Forsvarskommisjonens podcast på Spotify. De 18 episodene har en spilletid på tilsammen over 20 timer.
Podcasten begynner med episoden «Bakgrunn og status» som refererer til prinsipper for forsvaret fra 1946, altså før Nato-medlemskapet. Om forsvaret som uttrykk for folkeviljen, om følelsesmessigste bånd og verdier som varige og bestandige elementer i vårt samfunn.
Nato framstilles uten forbehold som den store beskytter av demokrati, fred og frihet – og Norges posisjon i alliansen som fri og uavhengig. Framstillingene er rett og slett oversminket!

Forsvarkommisjonen av 2021, Fred og Frihet, er et omfattende dokument. Det skrives om verdier, forsvaret som uttrykk for folkeviljen, om forsvarets ansvar for klimautfordringene og vår nasjons og verdens felles framtid.
Kommisjonens konklusjoner er imidlertid konkrete og kortfattete. Vi skal forberedes på krig. Norsk militærvesen skal rustes opp dramatisk. Budsjettet skal umiddelbart løftes 30 milliarder til 70 milliarder og deretter økes i 10 år til det dobbelte, 120 milliarder pr år. Det skal innledes et operativt samarbeid mellom de nordiske land, som skal utgjøre en Arktisk
base for krig om Nordkalotten der Norge skal ha en lederrolle. (Jf kapittel 13 i Forsvarskommisjonens rapport) «Det er fare for konflikt mellom Russland og Nato fra Barentshavet i nord til Middelhavet i sør.»( kapittel 17)

«USAs rivalisering med Kina betyr at USAs vilje og evne til å garantere europeisk sikkerhet vil bli markant mindre «Økonomi, energi og teknologi er igjen blitt sikkerhetspolitikk» ( kapitel 17).
Det er altså USAs rivalisering med Kina som truer vår sikkerhet, i følge rapporten. For USA er Kina fiende nr 1, Russland nr 2 og USAs militære kraft skal konsentreres om Stillehavet. Europeisk og norsk sikkerhetsituasjon begrunnes altså av USAs imperialistiske ambisjoner og rivalisering mellom USA og Kina. Kina erklærte nettopp at landet hadde seiret over fattigdommen. Skal dèt være en trusel mot oss i vesten?

Rustningsindustriens vekst, utvikling av stadig mer effektive våpen, natur- og klimaproblemene dette skaper, framvekst av ensidige, hatefulle og fordomsfulle fiendebilder nevnes ikke som trusler!

IKFFs (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet) innspill til kommisjonen ble tilsynelatende tatt godt i mot av Storberget, da organisasjonene tidligere i år var invitert til å presentere innspill for kommisjonen. Men i NOUen er våre tanker ikke å se annet enn i rapportens undertittel, «Fred og Frihet» som er identisk med navnet på IKFFs medlemsblad «Fred og Frihet». Vårt innspill omtales ikke, av den enkle grunn at kommisjonens flertall ikke deler vår bekymring for økt militarisering, polarisering og bruk av fiendebilder spesielt rettet mot Russland og Kina, om økte militærutgifter, klima og miljøkatastrofe, om misforholdet mellom resurser som brukes til militære formål.   

Vi finner ingen spor av omtale av FN- paktens mål om fredelig og rettferdig sameksistens.  Vi finner ingen drøfting av galskapen i at åtte dager av verdens militærbudsjett ville gi gratis 12-årig utdanning til alle barn i
verden! Nei, Storberget er rørt over å forberede skolebarna våre på krig og få dem til å akseptere opprustning som den eneste løsningen vi har!
Hvor ble det av den interessen som kommisjonens leder viste for IKFFs innspill av betydningen av felles sikkerhet; i overensstemmelse med Palme-kommisjonens begrep om kollektiv felles sikkerhet og løfte om overlevelse isteden for trusel om gjensidig ødeleggelse?

Er våre innspill etterspurt bare for å sminke rapporten? Var hele prosessen med et bredt spekter av høringsinnspill arrangert bare for å gi bestemmelsen om økt militær opprustning et skinn av demokrati og folkelig vilje, mens den politiske beslutningen om å anbefale sterk
militær opprustning var tatt på forhånd?

Kilder:
Forsvarets Forum 11 mai 2023 Forsvarkommisjonen 2021 NOU 2023
IKFF Innspill til kommisjonen 2022

Oslo, juni 2023
Nedrustningsgruppa i Oslo og Viken IKFF

Her kan du lese IKFFS høringssvar

IKFFs høringssvar

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *