130 fredsorganisasjoner ber om et nytt toppmøte i 2025 i KSSE-ånd

Faksimile fra Huvfudstadsbladet, Finland 8. juni

Til regjeringene og parlamentene i Finland og Sverige samt Danmark, Estland, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Norge, Polen og Russland

Vi, over 130 representanter for ikke-statlige organisasjoner i Norden og Østersjøregionen, hilser det svært aktuelle forslaget fra Finlands president Sauli Niinistö velkommen. Presidentens forslag er å organisere et nytt toppmøte i KSSE-ånd (konferanse om sikkerhet og samarbeid i Europa) mellom stormaktene i forbindelse med 50-årsjubileet for OSSE (Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa). Sluttdokumentet ble undertegnet i Helsingfors i 1975.

Presidenten mener at et nytt toppmøte kan dempe den økende spenningen mellom stormaktene. Ifølge president Niinistö er den internasjonale situasjonen kanskje ikke så ille som den virker. Bak fasaden finnes det forsøk på å finne løsninger. Niinistö mener at Finland i denne situasjonen kan ha kapasitet til å fungere som megler fordi landet har direkte kommunikasjon med alle stormakter. Finlands statsminister Sanna Marin uttrykte støtte til forslaget på finsk tv og uttalte at hun deler presidentens bekymringer om den spente situasjonen mellom stormaktene.

I januar 2021 overtok Sverige formannskapet i OSSE. Utenriksminister Ann Linde uttalte da at Sverige i løpet av året vil arbeide for å styrke OSSEs viktige rolle i å bidra til sikkerhet i regionen. «Forpliktelsene som ligger til grunn for OSSE er en hjørnestein i vår felles sikkerhet. Trusler mot internasjonal fred og sikkerhet og lidelsene som konflikter medfører kan ikke aksepteres. Derfor må arbeidet for å løse konfliktene i vår region fortsatt stå øverst på dagsorden. » I denne ånden antar vi at Norge vil gi full støtte til forslaget om et nytt OSSE-toppmøte i 2025.

Bortimot 700 organisasjoner og 75.000 mennesker i 190 land har signert et løfte om å forplikte seg til fred og å støtte ikke-voldelige aktivitet for å avslutte alle kriger og forberedelser til krig og skape en varig og rettferdig fred (World BEYOND War). Krig og militarisme dreper, skader og traumatiserer voksne, barn og spedbarn, ødelegger miljøet, svekker menneskerettighetene og undergraver landenes økonomier.

Utallige appeller og brev har blitt publisert av tidligere høytstående politikere og NATO-ledere, ikke-statlige organisasjoner, grupper av fremtredende mennesker i forskjellige yrker, fredsforskere og andre som oppfordrer verdensledere til å undertegne traktaten om forbud mot atomvåpen (TPNW ). Forskningsgrupper og fredsorganisasjoner over hele verden etterlyser dialog mellom stormaktene i stedet for våpenrasling og trusler, og presenterer forslag om hvordan en slik dialog kan føres og hvordan tillit kan bygges gjennom åpent og inkluderende samarbeid. Humanitære og fredsfremmende organisasjoner går inn for demilitarisering til fordel for global bærekraftig og rettferdig utvikling.

Finland og Sverige har tradisjonelt fungert som initiativtakere til fred og nedrustning.

Tidligere president i Finland Urho Kekkonen foreslo to ganger, i 1963 og 1978, en atomvåpenfri sone i Norden. Sveriges tidligere statsminister Olof Palme presenterte i sin Piteå-tale i 1974 kravet om et atomvåpenfritt Europa. Det var en livsbekreftende etterspørsel, som førte til arbeidet for en atomvåpenfri sone i Norden. Nordisk råd har stilt krav om en slik sone. Det ble dessverre aldri etablert en atomvåpenfri sone i Norden eller Østersjøregionen.

I dag har Finland og Sverige et stadig tettere samarbeid med NATO og USA, noe som har ført til økt spenning i Norden og Østersjøregionen. Atomvåpen er en nøkkelkomponent i NATOs avskrekkelse- og forsvarspolitikk, og USA har atomvåpen utplassert i Europa. Både USA og Russland moderniserer sine atomvåpenarsenaler. Det amerikanske selskapet Lockheed Martin har fått i oppdrag å produsere landbaserte mellomdistanse hypersoniske våpensystem med en rekkevidde på 500-5 500 km. Slike missiler, som er i stand til å nå Moskva, vil mest sannsynlig bli utplassert i Polen eller Romania.

Også Russland bygger mellomdistanse hypersoniske raketter, men de vil bli avfyrt fra russisk territorium og kan ikke nå Washington. Slike missiler ble forbudt i henhold til INF-traktaten, atomnedrustningsavtalen som ble undertegnet av presidentene Gorbatsjov og Reagan i 1987. Risikoen øker dermed betydelig for at en atomkrig mellom USA og Russland kan finne sted i Europa.

I en atomkrig er alle tapere, uansett om krigen foregår i Europa eller andre steder  En ny OSSE-toppkonferanse er ikke bare ønskelig, men avgjørende for Europa og planetens framtid

Østersjøregionen 3.6.21

Her finner du brevet i PDF format med liste over de 130 undertegnende organisasjonene:

 

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *