Foto: Forsvaret.no

IKFF krever en bredt sammensatt forsvarskommisjon  

Landsmøteuttalelse v/ LIss Schanke 

I tillegg til ubåtbasen ved Grøtsund havn utenfor Tromsø, har Norge nå undertegnet en baseavtale med USA som i nord også omfatter flyplassen Evenes og orlog-basen Ramsund. (Avtalen må godkjennes av Stortinget.) Dette bidrar til økt militarisering og høyere spenning i Nord-Norge.  Det er også i strid med tidligere norsk praksis om å ikke ha utenlandske styrker stasjonert på norsk jord i fredstid. 

Den militære opptrappingen  nord har utløst diskusjon blant norske politikere og forsvarsforskere om strategier for norsk sikkerhet. Det viser at det er behov for å gjenopprette viktige politiske organer for strategidiskusjon. Norge trenger en ny bredt sammensatt forsvarskommisjon og et nytt nedrustningsutvalg.

Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor i statsvitenskap, skriver i sin rapport «Norden som lavspenningsområde – hva kan Norge gjøre?» fra 2020 at « «Tillit i Nordområdene må bygge på gjensidige forventninger om å avstå fra fiendtlig adferd. Bare på den måten skapes normer for konfliktløsning som gjør militær maktbruk upassende og illegitim. Ambisjonen bør være at Norden igjen, som under den kalde krigen, styrker rollen som brobygger mellom øst og vest.»

Oddmund Hammersdal, tidligere statssekretær (H) i Forsvarsdepartementet, gir også uttrykk for bekymring over den økende spenningen i nord. Dette skriver han om i en artikkel i NS nordnorsk Debatt. Han er redd eskaleringen kan komme ut av kontroll, slik at de involverte ikke lenger respekterer internasjonale regler og militær «code of conduct».

IKFF mener at militær maktbruk og maktdemonstrasjon i nord svekker vår sikkerhet og gjør Norge til en mulig arena for konflikt og krig mellom USA og Russland. For å trygge vår sikkerhet må vi bygge videre på den lange tradisjonen med fredelig folk- til folk samarbeid mellom Norge og Russland.

 

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *