Med i arrangørgruppa for Fredsuka i Tromsø 21. – 26. september: Kine Olsen – FN-sambandet, Bi Haavind – Nei til atomvåpen og IKFF, Reidar Høifødt – Leger mot atomvåpen, Benoni Brox Krane – Natur og ungdom.

Vi trenger en ny, åpen debatt om sikkerhet og avspenning i nord.

Fredsuka i Tromsø arrangeres for første gang 21. – 26. september med en rekke seminarer og aktiviteter for folk. Fredsukas formål er å bidra med økt kunnskap og forståelse om den spente situasjonen i nordområdene.  Vi trenger en ny, åpen debatt om sikkerhet og avspenning i nord.

I 2019 vedtok Tromsø kommunestyre å støtte FNs vedtak om å forby atomvåpen. Spenningen mellom Russland og USA har økt siden den gang, og begge stormaktene trapper nå opp sine atomvåpen her nord, rettet mot hverandre.  Imellom dem ligger Norge. Hvordan skal vi ivareta vår sikkerhet mellom to atomvåpenmakter, og hvordan skal vi gjenopprette en lavspenningspolitikk i nord?  Hva er de to supermaktenes atomvåpenstrategier? Og hva med nedrustningsavtaler om kjernefysiske våpen og FNs traktat om forbud mot kjernevåpen som Tromsø sammen med en rekke norske byer og et flertall av FN- medlemsland har støttet?

I Hurdalsplattformen heter det at Regjeringa vil «øke Norges innsats for kjernefysisk nedrustning, ta initiativ til å fokusere på de humanitære konsekvensene av atomvåpen og arbeide sammen med land i og utenfor NATO for en verden uten atomvåpen.» Og Norge vil delta «som observatør på statspartsmøtene til traktaten om forbud mot kjernevåpen.» Her ligger altså framtida åpen.

Vi trenger nå åpne debatten om sikkerhet og avspenning i nord, og om vår geopolitiske plassering mellom to atomvåpenmakter. Hvordan skal vi videreføre samarbeide her i Arktis, og  ikke minst – hvilken rolle kan freds- og solidaritetsbyen Tromsø bli et senter for en bredere avspennings- og sikkerhetspolitisk debatt her i nord?

Her er noe av det som skal skje:

  • 21. september – FNs internasjonale fredsdag – Internasjonalt seminar – samarbeid med FN-sambandet: NORGE MELLOM ATOMMAKTENE – DIALOG ELLER KONFRONTASJON? Med Arild Moe, Fridjof Nansen Institutt, Ingborg Bjur, Institutt for forsvarstudier, Lars Fause, sysselmester på Svalbard mm.
  • Søndag 24. september arrangere vi en fredsvandring til Fløya, der vi bygger fredsvarden! Dette er en oppfølging av en ide som Erling W. Nilsen lanserte. Ordføreren har sagt han vil være med, og Ande Somby har lovet en joik. Det blir flere overraskelser. 
  • Søndag 24. september: Ungdomsseminar om krig og klima på Tvibit. Og FN-sambandet har egne skoleseminar på videregående skoler.
  • 26. september – FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen – støttet av Tromsø kommunestyre i 2019: NORGE OG ATOMMAKTENE – Hvilken rolle skal Norge spille mellom Russlands og USAs atomvåpen i nordområdene? Med Torgeir Fjærtoft, forsker og tidligere diplomat, En innleder ikke avklart. Vilje Hanssen, Tromsø AP, Pål Julius Skogholt som var med å fremme vedtaket i Tromsø kommunestyres  om støtte til FNS atomvåpenforbud. Innlegg fra NAM – Nei til atomdrevne militærfartøy i Tromsø.

Fredsuka arrangeres med deltakelse og støtte fra Besteforeldrenes klimaaksjon, Changemaker, FN-sambandet, Fritt ord, Grønn ungdom, IKFF-Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Internasjonalt seminar, Natur og ungdom, Nei til atomdrevne militærfartøy i Tromsø, Nei til atomvåpen, Norske leger mot atomvåpen, Redd barna, Rødt, Rød ungdom, Senterungdommen i Tromsø, Tromsø AP, Tromsø AUF, Tromsø MDG, Tromsø SV, Tromsø SU.

For arrangørene av Fredsuka:

Kine Olsen – FN-sambandet

Bi Haavind – Nei til atomvåpen

Reidar Høifødt – Leger mot atomvåpen

Benoni Brox Krane – Natur og ungdom

Her kan du laste ned det foreløpige programmet

Tromsø Program fredsuka 2023

 

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *