Bildet viser Trandum internat, politiets lukkede utlendingsinternat

Landsstyret i IKFF vedtok fråsegnet under på sitt landsstyremøte 28.03.20.

Dette er ei oppfordring til regjeringa om å føre ein meir human flyktning – og asylpolitikk enn det som vert gjort i dag.

Regjeringa må gje ‘papirlause’ med lang opphaldstid i Noreg varig opphald og rett til å ta arbeid og rett til helsehjelp.

IKFF har vært blant dem som tidligere har tatt opp situasjonen for eldre, enslige ureturnerbare kvinner og andre som har fått endelig avslag på asylsøknad. Disse lever under uverdige forhold i år etter år på norske asylmottak uten mulighet til å få seg arbeid, utdanning og helsetjenester, bortsett fra akutthjelp, og i stadig frykt for tvangsutsendelse. 

Så sent som i februar i år ble en 63 år-gammel etiopisk kvinnelig asylsøker som har fått avslag, men vært i landet i 18 år, arrestert og brakt til Trandum for tvangsutsendelse. Dette ble stoppet etter reaksjon fra Rettferdighet i asylpolitikken (RiA), Kristelig Folkeparti og andre. Dette førte til en ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet om at flyktninger som ordningen skal omfatte ikke skal tvangsutsendes. Saken viser at det haster å få på plass en løsning for ‘papirløse’ som har vært i Norge i lang tid.

Regjeringens forslag til engangsløsning for «utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge»  er nå ute på høring. Det er foreslått et krav om minst 16 års botid, og at alder samt oppholdstid skal utgjøre til sammen 65 år, noe vi mener er for strengt. Regjeringens krav vil medføre at mange utsatte personer vil falle utenfor. 

Mange av de personene det gjelder har tidligere vært i jobb, men er blitt fratatt skattekort og retten til å arbeide, et helt urimelig system som ikke minst Arne Viste, Gunnar Stålsett og Mennesker i limbo har utfordret ved å tilby jobb til ‘papirløse’ (se f.eks. Dagsavisen 17.01.19). 

Denne gruppa mennesker er spesielt utsatt nå i tider med koronasmitte fordi den frivillige hjelpen, også helsehjelp, som gruppa er avhengig av, i stor grad har måttet innstille på grunn av smitteverntiltakene. (Klassekampen 24.03.20; The Guardian 23.03.20). Vi mener det nå er et viktig tiltak å raskt etablere samme adgang til helsetjenester for ‘papirløse’ som andre innbyggere i Norge. 

IKFF mener at 

  • regjeringens forslag om minst 16 års botid, og en sammenlagt tid for alder og botid på 65 år, for å omfattes av engangsløsningen er for strengt. 
  • Ordninger for at ‘papirløse’ skal få rett til å ta arbeid må etableres. 
  • ‘Papirløse’ må få rett til helsehjelp på linje med andre innbyggere i Norge under Koronakrisen.

  

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *