På bildet ser vi 7500 barnesko som har blitt samlet inn til alle barna i Moria, og som en del av aksjonen «Evakuer barna fra Moria nå!»

Landsstyret i IKFF vedtok fråsegnet under på sitt landsstyremøte 28.03.20.

Dette er ei oppfordring til regjeringa om å føre ein meir human flyktning – og asylpolitikk enn det som vert gjort i dag.

Regjeringa må straks setje i verk tiltak for å evakuere flyktningleirane i Hellas 

Signer oppropet evakuermoria.org

Det haster med å evakuere flyktningleirene i Hellas. Risikoen for koronasmitte er høy, i tillegg til annen sykdom og uholdbare vann- og sanitærforhold. Situasjonen har ytterligere tilspisset seg ved at det nå er åpnet for en flyktningstrøm fra Tyrkia til Hellas. Når korona-epidemien nå slår til er det viktig å ha en felles europeisk innsats for å fordele flyktningene i Hellas på de europeiske landene. 

I en tid med rekordlave ankomsttall av asylsøkere og lave bosettingstall har Norge god kapasitet til å ta imot flere. Flere av storbyene i Norge har ytret ønske om at Norge tar imot flere flyktninger, også flyktninger fra Hellas, og viser til at de har kapasitet il å bosette disse. 

Sju EU-land har forpliktet seg på å hente ut 1600 mindreårige flyktninger fra Hellas. Norge har avslått å være med på denne dugnaden. Samtidig har Europaparlamentets innenriks- og rettskomite (European parliament’s civil liberties, justice and home affairs committee) gått ut med en oppfordring om å hente ut 42 000 flyktninger fra leirene i Hellas, også med tanke på faren for flyktningene ved en rask smittespredning av koronaviruset i leirene. I Norge har det vært opprop fra fagpersoner og underskriftkampanjer for å få evakuert ut barnefamilier fra Hellas. 

På denne bakgrunn ber vi norske myndigheter om å 

  • igangsette et relokaliseringsprogram av flyktninger fra Hellas, 
  • bidra i den europeiske dugnaden om å hente ut enslige mindreårige, og 
  • evakuere barnefamilier fra Hellas. 
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *