Reisebrev fra Wien Susanne Urban

«Historie skrives i Wien» 18.-23. juni ’22, under ICAN NuclearBan-week[1]. Der møtes landene som står bak FNs atomvåpenforbud til sin første felles konferanse. 1MSP, First Meeting of States Parties samler både regjeringsmedlemmer, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner. Alt, mens bilder av krigen i Ukraina ruller over europeiske tv-skjermer dag etter dag. Inn i våre stuer flommer menn i militæruniformer, med stadig flere, større og verre våpen. Bli med, helt ned i skyttergravene! Sommervinden stryker gjennom bugnende løv, fuglene synger over gravene. 

Selv om ingen Nato-land så langt har undertegnet forbudet vil både Tyskland og Norge sende observatører til Atomvåpen-nedrustningskonferansen i Wien. Det er godt nytt! Fordi verden trenger sårt et forum der land med ulike ståsteder kan finne sammen om felles interesser og øve siviliserte måter å enes på. Det er uhyre positivt at Norge deltar og slik støtter opp under fred med fredelige midler. Tenk hvor mange ressurser som blir frigjort for hvert eneste av verdens 12.700 atommissiler[2] som demonteres og uskadeliggjøres! Hvem begynner? Hvilke konkrete steg-for-steg-forslag finnes? Hva er strategien for å få atomvåpenstatene med? Hvordan kan de som i dag tjener på atom-våpen bli tatt med i prosessen – fra våpen til grønne jobber?

En utdatert og farlig logikk basert på atomvåpenavskrekking må bli til til konkret nedrustning basert på menneskerettigheter og internasjonal lov og rett. Dette klarer vi – hvis vi vil det sterk nok.

Mitt store spørsmål blir: Er fred med fredelige midler like spennende som skyttergraver og våpen? Vil media se sitt snitt i å informere offentligheten om alle mulighetene som ligger i denne atomnedrustnings-uken?

[1] https://vienna.icanw.org/program   

[2] https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/  

Fakta:

  • Det er kun 9 atomvåpenland som terroriserer hele verden med disse masseødeleggelsesvåpen:  Russland, Kina, USA, Storbritannia og Frankrike som er faste medlemmer av FN’s sikkerhetsråd (!!) samt India, Pakistan, Israel og Nord-Korea[1].
  • Et flertall av verdens land har gått inn for å forby – og avskaffe – atomvåpen
  • 78% av Norges befolkning er for at Norge signerer forbudet

[1] https://www.fn.no/tema/konflikt-og-fred/atomvaapen

Kilder: Nobel fredsprisvinner ICAN – den internasjonale kampanjen mot atomvåpen organsiserer ICAN Nuclear Ban Forum.og Vienna Conference on the Humanitarian Impact of Nuclear Weapons 

 

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *