Åpent brev til Norges Storting og Regjering, trossamfunn og fagforeninger.

Ukraina-krigen og norsk politikk. Følg FN!

  • IKFF fordømmer Russland sin invasjon av Ukraina. Invasjonen er folkerettsstridig, inhuman, ødeleggende og må stoppes.
  • Humanitær hjelp, ikke våpen til Ukraina. Opprustning og flere våpen løser ingen problemer. Norske våpenleveranser kan i tillegg føre til negativ innvirkning på naboforholdet mellom Norge og Russland.
  • Opphev kultur- og idrettsboikotten. Ikke straff det russiske folk. Sivil kontakt er viktig. Vi må se på våre naboer som venner, ikke fiender.
  • Bygg politikken på FNs grunnleggende prinsipper. Artikkel 1 i FN-charteret slår fast at FNs overordnede mål er å forhindre krig og å fremme menneskerettigheter og rettferdighet. Internasjonale tvister som kan føre til krig, må løses med fredelige midler, gjennom diplomati og reelle forhandlinger. I samsvar med dette er arbeid for nedrustning svært viktig. Norge må støtte FNs arbeid på dette området, dessuten arbeide for FNs bærekraftsmål. Disse punktene henger nøye sammen. Krig og militær aktivitet gjør stor skade på klima og miljø, også i Ukraina. Klimakrisen er global og krever at alle land samarbeider om å nå FNs klimamål, også landene som i dag står mot hverandre som fiender. Bare en liten del av ressursene som brukes på opprustning og krig, vil være nok til å nå FNs bærekraftsmål.
  • Signer FNs atomvåpenforbud, som det første NATO-land. Bruk av atomvåpen vil være en katastrofe for oss alle.
  • Som NATO-land må Norge gå inn for at Ukraina ikke blir NATO-medlem, men forblir et alliansefritt land, som Sverige, Finland, Sveits og Østerrike. En all-europeisk sikkerhetsordning krever at NATO også tar hensyn til Russlands legitime sikkerhetsbehov. Ingen er trygg før alle føler seg trygge.
  • Bygg fred med fredelige midler. Det trengs sterkere institusjoner for fred og mot krig, jfr. FNs bærekraftsmål 16. FNs ordinære budsjett er rundt 0,3 prosent av NATO-landenes militære forbruk. I 2020 brukte verden 18 000 milliarder kroner på militær virksomhet, uten å løse underliggende konflikter. I Ukraina kunne den interne konflikten vært løst gjennom Minsk II avtalen fra 2015. I stedet ble konflikten militarisert med store våpenleveranser, ikke minst fra USA. Den voldsomme kapprustningen mellom NATO og Russland forhindret ikke krigen, tvert i mot. Den var en klar årsak.

         IKFFs landsmøte 3. april 2022.     Ingegerd Austbø/ Redaksjonskomiteen

 

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *