Stopp NATO arrangerer nettseminar lørdag 27. februar kl. 13-15.

Seminaret vil sette søkelys på temaer som:

• Hva vil økt aktivitet fra fartøyer utrustet med kjernefysiske våpen, opprettelsen av nye baser og økt militær aktivitet ha å si for sikkerheten i nord?

• Refleksjoner over at både NATO og Russland har førstebruk av atomvåpen som politikk

• Nedrustningsavtaler mellom USA og Russland

• Sikkerhetsmessige og miljømessige konsekvenser av dagens politikk for befolkningen i nordområdene.

Informasjon om foredragsholdere og lenke til påmelding under:

Kjernefysisk trussel i nordområdene – Atomvåpen og krig i områder med kjernekraftverk

Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *