Fleire av organisasjonane som er tilslutta Asylpolitisk forum arbeider for å etablere Yemanedagen 8.januar som ein årviss dag for å setje søkelys på asylpolitikken i Noreg. IKFF deltek i dette arbeidet. Men det blir endringar i dei to planlagde arrangementa på årets Yemanedag 8. januar. Nettmøtet 8. januar går ut, og arrangementet i Hamar Kulturhus blir utsett til 24. februar. Meir informasjon kjem.

Les mer om endringene her:   Yemanedagen endring

Hva er Yemanedagen?

Korleis gjenreiser vi humaniteten i asylpolitikken? Korleis betre situasjonen for papirlause og ureturnerbare? Dette dreier Yemanedagen seg om.

Yemane Teferi har gitt dagen namn. Han flykta frå Eritrea i 1974, 17 år gamal og medlem i Den eritreiske frigjeringsfronten. I 1990 søkte han asyl i Sverige, men fekk avslag.  Yemane Teferi kom til Noreg i 1998. Han døydde 58 år gamal på Bømlo asylmottak 8.januar 2016. Då hadde Yemane Teferi  budd over 20 år i tilsaman 13 asylmottak.

Yemane Teferi

Hamar kulturhus 24. februar.

Tema: Mennesker i limbo – Hvordan gjenreiser vi humaniteten?

Yemane-dagen belyser situasjonen til lengeværende asylsøkere som ikke kan eller tør å returnere til sine hjemland. Mennesker som lever på eksistensminimum i år etter år, på eller utenfor norske mottak uten mulighet til å få seg arbeid, utdanning og grunnleggende helsetjenester. Arrangementet foregår med utstillingen «Rom for alle» som bakteppe. Utstillingen i regi av Stoppested Verden handler om demokrati, medborgerskap og tilhørighet. En ramme som passer godt for markeringen av Yemane-dagen 2021.

Hva er status i Norge i dag? Hva kan gjøres for å bedre situasjonen for lengeværende papirløse asylsøkere? Med i programmet er biskop Solveig Fiske, stortingsrepresentant  Karin Andersen(SV),og Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter. Nasim Alimoradi forteller sin historie. Kunstnerisk innslag. Panelsamtale rundt temaet

Arrangeres av:
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet – avdeling Innlandet
Stoppested Verden

https://m.hamar-kulturhus.no/januar/mennesker-i-limbo-hvordan-gjenreiser-vi-humaniteten-gratis-article3761-401.html

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *