Månedens fredsminister A. Oltedal

Intervju  med Norges fredsminister A.Oltedal – mars 2020

Er menneske på flykt ei sak for fredsdepartenentet?

Ja. I 2018 døydde kring seks personar kvar dag på flukt over Middelhavet. I Norden, og i mange andre deler av verda, er ikkje flyktningpolitikken lenger human, og retten til å trygg migrasjon gjeld omtrent ikkje for dei  som  er utanfor EU og EØS .

Kva vil  Fredsdepartementet vektlegge?

– Ivaretaking av menneskerettane er ei hovudsak for Fredsdepartementet. På området migrasjon er to sentrale menneskerettar i FN-pakta i dag sterkt truga: Retten til å søke asyl (artikkel 14), og retten til å bevege seg fritt (art. 13). I FN’s bærekraftsmål 10, om å redusere ulikskap i og mellom land, er trygg migrasjon eit sentralt mål. Landa skal ‘Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former, blant annet ved å gjennomføre planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk’.

Kva kan eit Fredsdepartement gjere?

– Arbeide med å snu rådande politikk ’ Steng-grensene-og-kast-ut-dei-som-har-kome-politikk. Vi må arbeide for at Noreg skal ta i mot fleire asylsøkarar og fleire kvoteflyktningar. Vi må arbeide for at retten til trygg migrasjon skal bli reell. Det betyr slutt på farefulle reiser med plastbåtar fordi flyselskapa får bøter, slutt på opphopingsleirar i  Hellas. Og slutt på system som skaper konsentrasjonsleirar i Libya.

-Det er langsiktig politikk?

Men som er heilt nødvendig om menneskerettar skal vere meir enn ord. Vi kan starte med å sende fly til Hellas og hente hit til Norden dei mange barn, unge, kvinner og menn som i dag sit fast i leirane i ulevelege forhold.

Share →

One Response to MENNESKE PÅ FLUKT

  1. Jorunn Karin Berg sier:

    Kjære Fredsminister ! Enig i hvert ord Både i langsiktige mål og øyeblikkelig innsats ! Flere hundre mennesker samlet seg ved to anledninger for å støtte Arne Viste og 2000 marsjerte 8 mars ,mange bak Moriaparolene Evakuer barna NÅ ! Evakuer Morialeiren NÅ ! Min 8 marsvenninne og forkjemper for Moria sitter helt nedbrutt av fortvilelse nå fordi lite skjer.Menneskerettigheter og menneskeverd synes forvitret og vi tåler det visst så inderlig vel . Det har vært foreslått å innføre våpenhvile i Coronatiden ,uten at det har fått gjennomslag .Noen vil tape på det, selskaper og stater som eksporterer våpen ,Da treffes vi i telefonen på lørdag .Vennlig hilsen jorunn karin berg ,Stavanger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *