Antikrigs-initiativet, IKFF og Nei til atomvåpen arrangerte markering mot atomubåter i norske fjorder og havner, lørdag 26. juni.

APPELL v/ Susanne Urban, styremedlem 
Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, IKFF-Bergen 

Vi arbeider for en omdisponering av ressurser fra krig og militarisme til fred, utvikling og miljø. Vi lever i en tid da alle disponible ressurser må brukes på å få ned klimautslipp og på tilpasning til klimaendringer.

Vi vil ha naboer som venner, ikke fiender.

Det er mange grunner til å si nei til atomubåter i norske fjorder. En av de viktigste grunnene er matvaresikkerhet i lys av klimaendringer.

FNs klimapanel varsler ikke bare om 3xV – om at været blir varmere, våtere, villere. Men endringene akselererer: Forestill deg at du tar buss til jobben gjennom en skolesone hvor fartgsrensen er 50 kilometer i timen. Så en dag, helt ut av det blå, sitter du i bussen, og like plutselig begynner bussen å kjøre i 5000 kilometer i timen. Slik illustrerer isbreforskere klimaendringene som er i ferd med å skje.

Huset brenner – og i stedet for brannslukking bruker vi milliarder på opprustning og militarisering. Vi VET at klimaendringene kommer til å forårsake store flyktningestrømmer og matmangel. Allikevel gambles det med fiskeressursene i våre fjorder. Norge er på andre plass av alle land i verden når det gjelder lengden på kystlinjen. Derfor har Norge fått et spesielt ansvar når det gjelder FNs bærekraftsmål nr.14: Vern av liv under vann. Samtidig er tallet på allierte atomubåter som trafikkerer norskekysten  mangedoblet fra 14-15 anløp pr.år til 40-50. Allerede i oktober 2018 advarte Statens strålevern om økt risiko:

Økningen i anløpene til Norge medfører en økt risiko for at Norge kan bli berørt av en større eller mindre hendelse i et reaktordrevet fartøy. Grunnstøting, kollisjon, lekkasje, brann eller alvorlig reaktorhavari vil kreve håndtering fra norske myndigheter.” 

Men radioaktivitet i matfatet vårt kan ikke håndteres. Bare tenk på den totale handlingslammelsen i forbindelse med kvikksølv-ubåten utenfor Fedje. Så hvor er responsen på disse advarslene om radioaktiv forurensning? Hvor er Mattilsynet? Hvor er helsemyndighetene?

Jeg er så sint over denne ansvarsfraskrivelsen. Heller enn redde og avmektige, må vi bli flere om å bli sinte, og stille krav til myndighetene våre: vi og våre barn må få leve fritt for trusselen om radioaktive utslipp i norske fjorder. Og nei, vi vil ikke bli avspist med jod-tabletter.

Fisk er vår største ressurs, ikke oljen. Vi kan ikke spise olje. Hva sier dere: vil vi ha radioaktivitet i matfatet? … NEI!

Vil vi ha norske fjorder uten atomubåter?  … JAAA!!!

Det nytter å legge press på myndighetene. I Skottland er flere loch/ fjorder forbudt for atomubåter. Lenker til denne informasjonen finner dere på løpesedlene våre. Hvordan har de klart det i Skottland? Jo, kommunene langs fjordene kunne ikke bevise at de kan beskytte befolkningen i tilfelle radioaktive utslipp.

Noe av det mest effektive vi kan gjøre i møte med utfordringene knyttet til klima og miljø, er en avmilitarisering og om-rustning: fra våpen – til klima- og miljøberedskap. Gi fredsbevegelsen drahjelp. Meld deg inn i en fredsgruppe. NÅ.

Nei til radioaktivitet i matfatet – nei til atomubåter i norske havner – JA til norske fjorder frie for atomubåter!

 

Tagged with →  
Share →

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *